Мария Желязова е новият ръководител Комуникации на AstraZeneca

Мария Желязова се присъединява към екипа на AstraZeneca клъстер Балкани. Като Ръководител Комуникации във фармацевтичната компания, ще отговаря за вътрешните и външни комуникации в няколко държави в региона. Тя е работила в редица международни компании и има над 15 години опит в сферата на комуникациите, връзките с обществеността и медиите, изграждане на работодателска марка, storytelling, stakeholder management и създаване на стратегии за корпоративна социална отговорност.

„През 2021 г. в AstraZeneca формирахме ново структурно звено – клъстер Балкани, коeто включва България, Словения, Хърватска, Сърбия, Черна гора и други държави от Южните Балкани. От тогава сме в непрекъснат процес на развитие и растеж във всички аспекти, в това число и разрастване на екипа. Тази трансформация доведе до необходимостта от създаването на обща комуникационна стратегия, която да е в тон с нашата култура и ценности. Вярвам, че със своя опит и умение да работи в крос-функционални международни екипи, както и със силната мотивация да бъде част от социално  отговорна компания, Мария ще допринесе за надграждането на добрия имидж на организацията в региона“ , споделя Деян Лаковски, директор клъстер Балкани в AstraZeneca.

Преди да се присъедини към биофармацевтичната компания, Мария ръководи отдел Корпоративни комуникации в tbi bank за България, Румъния и Гърция. Заемала е различни позиции в международни компании като Coca-Cola HBC и Societe Generale Expressbank. Тя е част и от екипа на сдружение „1 процент промяна“, чиято цел е да промени нагласите за дарителство в обществото.

„Изключително удоволствие е да съм част от компания, в която многообразието, развитието на служителите и стремежът към иновации и изграждане на устойчива среда са водещи ценности. AstraZeneca е организация с впечатляваща история и главен фокус върху пациентите, както и благосъстоянието и ангажираността на екипите. Тепърва с колегите ни предстоят много интересни проекти и каузи, за които нямаме търпение да ви разкажем.“ , споделя Мария Желязова.

Тя допълва, че е впечатлена от приобщаващата култура и баланса във всички направления в компанията, чиито тон е зададен от лидерския екип. Той е изграден от представители на всички държави на клъстер Балкани и в момента в него си взаимодействат успешно специалисти с над 20-годишен стаж в компанията с такива, стартирали едва преди месеци.

По-рано тази година към ръководството на компанията се присъединяват също Деница Стоянова в ролята на регионален HR мениджър и Милош Ичевич, който управлява отдела за Онкологични заболявания. А през септември Владко Борич пое ръководството на най-новото звено – Редки болести.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg