Как се построява комуникациона стратегия за голяма марка 

интервю с Нели Ангелова, мениджър комуникации, Нестле Югоизточния пазар

Ако има марка, която таргетира всички публики, това е Nestle. Вие на какво мнение сте?

Няма как да не споделя това мнение, от позицията и на служитeл в компанията вече 30години, който реално вижда как се предлагат продукти за всеки един ден от живота на човек – млад или възрастен, но и за домашните ни любимци, тази по-пухкава част от семейството.

Как построявате комуникационната стратегия за марка, която има широка аудитория?

Всеки story telling започва със story making или дали това, което правим отговаря на истинската цел на Нестле, а тя е да допринесе за едно по-здраво бъдеще на хората сега и поколенията които ще дойдат. Т.е. класическият комуникационен процес – аудиторията, целевите групи, анализите на трендовете, конкурентната среда и пр. са, разбира се, част от процеса, но голямата идея трябва да отразява и мисията и ценностите на компанията.

Кои комуникационни канали винаги, или почти винаги, включвате в комуникационната стратегия? Защо?

Няма такова нещо като „винаги“. Животът, бизнесът и аудиторията са променливи и първата стъпка е да отчитаме тази динамика. Целта на комуникатора е това да става колкото се може по-бързо и максимално преди промените да са станали реалност. Фейсбук е реалност, най-големият канал за постигане на рийч, но адекватен ли е за младежка аудитория? Въпросът е риторичен. И колкото и да е клиширано, отговорът на въпроса е „зависи от аудиторията“. Защото дори и за марка с широка аудитория, има разлика между хората, които се интересуват от физическа активност и балансирано хранене или млад човек, който се интересува от помощ и съвет в началните си кариерни стъпки. Това са две от социалните платформи, в които Нестле има силно социално присъствие и лидерство.

Кои са най-работещите канали на вашата марка?

Рийчът е важен, но ангажираността като параметър е също важна. Така, че търсим баланс, но разбира се, всичко започва от „какво търсим, какво искаме да постигнем“. Все повече търсим неконвенционалното и каналите, форматите и партньорите, с които можем да го постигнем.

Какви бизнес казуси решавате чрез комуникация през тази година?

Предполагам като всички очакваха пандемията да отмине и никой не очакваше, че „едно зло не идва само“ – война, галопираща инфлация и енергийна криза. С кое да се захванеш по-напред? Или какво да правиш сред всичките тези? Нашето мнение и решение остана непроменено – да сме близо до хората, заявявайки защо сме там, но най-вече да продължаваме да правим това, което е конкурентното предимство на компанията – продукти с добри хранителни фундаменти, направени от компания, която има уважение и реален принос към обществото и заобикалящата среда в страната, в която оперира.

А какви ще са вашите фокуси през следващата година?

Ще продължим да надграждаме по вертикалата – добавяне на камък по камък новости и по хоризонталата – въвличайки нови партньори и техните канали.

Каква ще е тенденцията за комуникационна стратегия през следващите 5 години?

Силно се надявам, дори мога да кажа „I have a dream“ да има прочистване сред каналите на комуникацията и пошлите да почнат да изчезват – тези, които копират прессъобщението дори с правописните грешки, медийните халтураджии. Надявам се, качеството на комуникационните стратегии да е резултат от качествените брифове на клиентите, базиращи се на силен инсайт и бизнес данни и предложения на агенциите, след като са проучили и провокирали клиентите си и са родили простички, но отличаващи се идеи.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg