Иван Янакиев e новият председател на БДВО от 2023 г.

Жанета Дядовска се присъединява към Управителния съвет на браншовата организация

Иван Янакиев поема ръководството на „Българско дружество за връзки с обществеността” (БДВО) от началото на 2023г., след края на мандата на Анита Пейкова-Бедин. Решението беше взето по време на редовно Общо събрание на Дружеството, което се проведе на 4-ти юли в град София.

В Управителния съвет запазват позициите си Гергана Иванова, Десислава Еленкова, Диляна Йорданова, Иван Янакиев и Елена Спирина, както и Анита Пейкова-Бедин след оттеглянето си от председателското място. Към тях се присъединява Жанета Дядовска на мястото на Едуард Цветанов, който се оттегля по служебни причини.

„Българско дружество за връзки с обществеността е кауза на практици и представители на академичната общност, които споделят високи професионални и етични стандартни и работят усилено в утвърждаването на професията ни като социално-значима. По време на моя мандат с колегите от управителния съвет отворихме организацията към бизнеса и стартирахме диалог за ролята на комуникатора и неговото място в стратегическото и бизнес планиране, като работим усилено в посока на позиционирането на PR-а като функция за устойчиви бизнес резултати“, заяви Анита Бедин, председател на БДВО за 2022 г.

Иван Янакиев е собственик и основател на Propaganda Group – мрежа от бизнеси, работещи в екосистема от независими организации, които си сътрудничат помежду си. Той е един от водещите комуникационни експерти в България, като в биографията си има солиден опит от над 17-години в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации, технологии, банки, финтех, FMCG и други. Освен, че е един от най-познатите и уважавани личности сред професионалистите в PR-а и комуникациите, Иван Янакиев е активен в академичната общност като гост-лектор в редица университети, както и неизменна част от средите на предприемачите и инвеститорите в страната.

„Приемам това предизвикателство с вълнение и усещане за огромна отговорност. Благодаря на колегите от управленските органи на БДВО за гласуваното доверие. За мен работата в браншовата ни организация е не само професионална, но и лична кауза, която ми дава възможност да съм полезен за професията ни. Заставам на този пост с увереност, защото имам подкрепата на невероятния екип на Управителния съвет на Дружеството – отбор от професионалисти на световно ниво и доказани лидери, на които истински се възхищавам и разчитам. Заедно ще продължаваме да браним имиджа на общността, да защитаваме високите етични и професионални стандарти, както и устойчиво да развиваме БДВО като най-голямата организация на комуникационните експерти в България, която обединява академици, организации и практици от всички сфери. Знам, че с Управителния съвет и другите управленски органи на организацията гледаме в една посока, а именно да търсим бъдещето на професията ни с фокус върху приемствеността и последователността, стъпвайки на 25-годишната история на Българското Дружество за Връзки с Обществеността“, каза Иван Янакиев.

В състава на Управителния съвет на БДВО с мандат до 2025 г. влиза нов член – Жанета Дядовска, директор „Маркетинг и корпоративни комуникации“ на bTV Media Group. Тя активно членува в организацията от 2011 г. насам. Жанета Дядовска има близо 20 години практически опит в корпоративните комуникации, маркетинга, рекламата и медиите. Още като директор „Маркетинг и стратегическо развитие“ в Българската национална телевизия, тя изгражда солиден опит в медийните маркетингови дейности. През годините заема различни мениджърски позиции в агенции за интегрирани маркетингови комуникации с основен фокус PR, бизнес развитие и крос-медийни проекти.

Сред някои от основните приоритети на Общото събрание на Дружеството бяха както изборът на нов председател и член на УС, така и приемането на отчета за 2021 г. и на плана на действие за 2022 г. Останалите ползотворни дискусии бяха свързани с бъдещето на организацията, подходите за увеличаване на членската ѝ маса и засилването на нейното участие. Бяха сформирани работни групи по предстоящите проекти до края на годината с цел да разшири капацитета на дейност на организацията и да се повиши ангажираността на членовете.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg