С инициатива за борба с дезинформацията комуникационната общност отбеляза Деня на PR специалиста

Комуникационните специалисти предлагат създаване на Комуникационен борд за справяне с дезинформацията

Комуникационните специалисти предлагат създаване на Комуникационен борд, чиято задача е да помага на институциите и неправителствените организации за справянето с дезинформацията. Това стана ясно по време на официалното отбелязване на Деня на PR специалиста (07.07). Идеята ще бъде предложена за обсъждане на членовете на браншовите PR организации у нас. Комуникаторите обявиха Декларация за подкрепа на институциите за създаване на чиста информационна среда, с която заявяват готовността си да участват в тази нелека битка.

По време на събитието представители на най-големите PR асоциации участваха в дискусия относно ролята на професионалните PR организации за справяне с инфодемията. В нея участие взеха представители на Българска асоциация на PR агенциите, Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска академична асоциация по комуникации, Асоциация на специалистите по комуникации към общините и Европейска асоциация на комуникационните директори. Те отбелязаха принципите, които професионалистите трябва да следват в работата си така, че да се справят с дезинформацията, троловете и всички онези трудности, пред които бранша е изправен в кризисните времена.

Доц. Димитрина Стефанова и доц. Славянка Ангелова, както и д-р Яна Събева, представиха книгите си  „Алгоритъм на PR кампания“ и „Реторически аспекти на интегрираните маркетингови комуникации в условията на пандемия“. Трудовете бяха отличени като особено значими за комуникационната общност.

За финал на събитието бяха обявени стипендиантите на БДВО от конкурса на името на проф. Тодор Петев.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg