Българското дружество за връзки с обществеността организира Workshop SALES IN PR: vol. 2

Българското дружество за връзки с обществеността организира workshop на тема “SALES IN PR: vol. 2”, което ще се проведе на 13.10.2022 (четвъртък) от 16:00 до 18:00 ч. в зала „Boulevard 138“.

Време е за ново обучение за търговски умения в областта на комуникациите!

В сферата на публичните комуникации е важно не само да сте креативни и добри комуникатори, но и успешни „търговци“.
Как да се справите с това предизвикателство? Отговор на този въпрос ще дадат нашите лектори:

  • Катя Димитрова, CEO InterImage, управляващ съдружник и съосновател в Interpartners, която ще говори на тема „Как продаваме PR на клиенти в условията на инфлация?“
  • Людмил Каравасилев, директор Корпоративни комуникации на Yettel България, който ще сподели опита си по темата: „Как убеждаме мениджмънта в стартирането на нова кампания и увеличаване на бюджета за даден проект?“

Очакваме ви на 13.10.2022 (четвъртък) от 16:00 до 18:00 ч. в зала „Boulevard 138“.

Регистрация за събитието

За членове на БДВО: 40 лв.
За всички останали.  80 лв.

Запишете се за събитието тук:
https://event.gg/17556/

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg