Само истината – Ден на PR специалиста 07.07.2022

В тази бурна година, сме свидетели на дезинформация, позната ни до този момент само от книгите за пропаганда. Книгите оживяха. Изправени пред куп предизвикателства, най-значимите асоциации на комуникационните специалисти в България обединяваме сили в борбата с дезинформацията.

На професионалния си празник – 07.07.2022 г. на специално събитие ще представим инициативата си „Само истината“. С нея ще заявим позицията си, подписвайки декларация за подкрепа на институциите в борбата с пропагандата и лъжите. В дискусия ще обсъдим ролята на професионалните ПР организации за справяне с инфодемията.
С това събитие общността на комуникационните специалисти ще демонстрираме своята отговорност за справянето с лъжите и пропагандата.

Организатори: БАПРА и БДВО, заедно с останалите PR организации: БААК, АСКО, EACD, Дружеството на практикуващите ПР към СБЖ.
Място: дворът на McCann, ул. Шипка 23 Начало: 7 юли, 17:30 часа

Програма:
17:30 – 17:45 Посрещане.
17:45 – 18:10 Каква трябва да е ролята на професионалните PR организации за
справяне с инфодемията? Представяне на принципите за конкурси за комуникационни
агенции на БАПРА.
Дискусия с представители на БАПРА, БДВО, EACD, БААК, АСКО и Дружество на
практикуващите ПР към СБЖ.
Модератор: Мария Черешева, АЕЖ.
18:10 – 18:15 Инициатива “Само истината” – отворено писмо към институциите.
18:15 – 18:25 Представяне на книгата на доц. Димитрина Стефанова и доц. Славянка
Ангелова
18:25 – 18:35 Представяне на книгата на д-р Яна Събева.
18:35 – 18:45 Представяне на принципите за конкурси за комуникационни агенции на
БАПРА.
18:45 – 18:55 Награждаване на стипендиантите „Проф. Тодор Петев“
18:55 – 20:30 Чаша вино

Ден на PR специалист 07.07.2022

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg