Стратегия, базирана на данни в помощ на кризисната комуникация, United Partners

Комуникационната стратегия, като част от упраленския процес, може да редуцира негативния ефект на пандемията върху бизнеса и със сигурност да помогне срещу претоварване с информация, деизнформация и дори разпространението на паника. Основна задача на бизнеса е да запази имиджа на брандовете си, като е проактивен, с позитивни послания. Това ще допринесе за намаляването на страховете на хората, като в същото време ги насочи към правилните навици, с които да се предпазват от заразяване. Реактивният подход е по-ското нежелателен, тъй като може да усили напрежението и да създаде усещане за неустойвичост на бранда.

Изключително важно е да се разработи ясна стратегия за комуникация, която да представя основната позицията на компанията във връзка с кризата, с ясно послание. Трябва да бъдат обявени и специфичните действия и мерки, които ще бъдат предприети, включително касаещите бизнес операциите, маркетинга, преструктурирания и т.н. Посланията трябва да звучат подкрепящо, информативно и успокоително. Позитивната, добре оформена комуникация може да помогне за подсилване на връзката между брандовете и техните клиенти.

За да се стигне до нея, е необходимо да се премине през процес на медиа мониторинг (вкл. социални и онлайн медии), за да се разбере какви са медийния отзвук и етапа на развитие на кризата; да се направи тематичен анализ на публикаците, въз основа на който да се изгради стратегия за посланията;  да се изберат ключови говорители/коментатори и да се оформи медийна стратегия. Ползването на статистически модели за идентифициране на теми – Latent Dirichlet Allocation (LDA) за да се стигне до създаването на мрежова карта, след анализ на социалните мрежи (SNA), е строго подреден научно обоснован подход, който дава сигурна база данни за формиране на  адекватна медийна и комункационна стратегия.

unitedpartners 4c

Медийните инвестиции също трябва да бъдат пренастроени – минимизиране на външната реклама, увеличаване на дигиталното съдържание, вкл. създаване на видео истории и ограничаване на комуникацията, свързана с продажби и промоции на продукти.

Всички решения, стратегически и тактически, е добре да бъдат базирани данни. Повече информация за това как науката за данни и аналитика могат да бъдат използвани за генериране на данни и формулиране на комуникационни стратегии, можете да намерите в анализа на United partners „Случаят с пандемията covid-19 в България“.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg