По време на криза има нужда от лидери – хора и брандове, Publicis Groupе България

Новите лидери ще бъдат брандовете, които остават близо до своите потребители, като ги подкрепят, показват състрадателност и човечност.

Как кризата засяга бизнеса и маркетинговите инвестиции? Как трябва да се променят телевизионните и дигиталните кампании? Как да се поддържа доверието към брандовете? 91% от компаниите вече са претърпели загуби от COVID-19 пандемията. Повече от 50% намаляват своите маркетингови инвестиции. Същевременно потреблението на телевизионни продукти нараства, както и дигиталното такова. Хората все по-често ползват социалните медии. Това означава, че комуникацията на брандовете чрез традиционните за тях канали трябва да продължи и да бъде пренесена и в онези медии, които ползват потребителите им в момента. Брандовете могат да насочват хората към полезни продукти и услуги или просто да предложат подкрепа.

Съпричастността на бизнеса към хората също е от особена значимост за потребителите – 54% обръщат внимание на нови продукти само, ако са създадени, за да помогнат за преодоляване на кризата; 37% се прехвърлят към друга марка заради иновативния или състрадателен начин, по който тя е реагирала на вирусната епидемия, а за 65% от хората степента, в която една марка реагира на кризата, има огромно влияние върху вероятността за покупка в бъдеще.

publicis3d

Дори и да не може да бъде пренастроен бизнеса, за да осигури подкрепа на хората, които се нуждаят, има много начини той да бъде уместен и да поддържа връзка със заинтересованите си страни. Бюджетът за комуникация, коригиран към правилните медийни канали и подходящия тон са ключови за диалога. Добрите марки са като добри приятели, те знаят точно от какво се нуждаят потребителите им и как техните нужди се променят с времето и при трудни обстоятелства, а хората оценяват именно това. Марките-лидери, които ще се открoят по време на криза, са тези, които останат близо до потребителите и покажат подкрепа и човешко отношение.

publicis3c

Вижте цялото проучване и професионални съвети на колегите от Publicis Group

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg