Препоръки за комуникации при форсмажор, Interimage

Безспорно е, че в условията на пандемия бизнесът трябва да се пренастрои така, че да функционира при нови и непознати условия за неопределен период от време. Необходимо е създаването на стратегия спрямо това къде (на пазара, в потребителското съзнание, в това на B2B партньорите) ще бъде компанията, когато пазара бъде рестартиран.

Стратегията, за да бъде ефективна, трябва да бъде основана на данни: за поведението на потребителите – промяна в потреблението, покупателна способност и потребност, начини на пазаруване; за пазара и конкурентните продукти. Добре е да се преразгледат комуникацинните канали, чрез които да продължи диалога с целевата аудитория и да се адаптират посланията. Прекомерната креативност е добре да се замени с ясни послания, спрямо нуждите на потребителите в момента. Непрекъсването на комуникацията с правилния за момента тон е важном тъй като след кризата компанията/брандът ще продължи да се бори за пазар.

interimage 1

Ако бизнесът остава в периферията на „новото” потребление или извън него /подобни днес са луксозните стоки, туристически продукти, услуги, свързани с красотата, дори автомобили/ е добре да се поддържат комуникации с целевите публики, без да се цели продажба. Комуникационните консултанти са тези експерти, които могат да препоръчат правилния тон, посланията, каналите за разпространение на информация.

Работещият бизнес, който вече е предприел адекватни действия, е добре да ги комуникира, за да подсили ефекта и да не допуска напрежение и дезинформация – да бъде обяснено как ще функционира бизнеса, какво предстои, какви мерки за безопасност на служителите и клиентите са взети. Комуникацията трябва да е съобразена с всички заинтересовани страни и спрямо каналите, които се ползват с всяка една от тях. Посланията трябва да говорят за солидарност, да носят фактология, конкретни решения и по възможност – перспектива. И най-важното, дори и ако са прекратени проектите с някои от публиките, те трябва да са наясно, че има диалог и ще продължите да поддържате отношенията си с тях в перспектива.

Вижте съветите и препоръките на колегите от Интеримидж.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg