Реакция на бизнеса по време на COVID-19, Pragmatica

Ситуацията около COVID-19 се отразява негативно върху 91% от фирмите. Приходите от продажби намаляват средно с 53%, като е налице значителен спад не само при „пряко засегнати“ компании. Преобладаващата част от служителите работят дистанционно, което намалява ефективността.

Бизнесът се разделя на две приблизително равни групи относно предприетите правителствени мерки – половината ги намират за твърде рестриктивни и се оплакват от недостатъчна подкрепа; останалите са главно компании, по-слабо засегнати от ситуацията. 74% от фирмите спират или намаляват значително разходите си за маркетингови дейности, а очакванията са тази негативна тенденция да се задълбочи. Очакванията за преодоляване на кризата за 23% от бизнеса са до 6 месеца, за 39% са от 7 месеца до 1-2 години, а 29% не могат да се дадат отоговор, тъй като всичко зависи от продължителността на кризата.pragmatica5б

Адаптацията и привеждането на комуникацията в синхрон с новите реалности се превръщат в основен приоритет за бизнеса. Усилията са насочени главно към внушаване на позитивизъм, внасяне на спокойствие, разсейване на паниката, сближаване и сплотяване на общочовешко ниво. Това, което компаниите могат да направят, за да изградят по-силна връзка с потребителите си, е да бъдат по-близо до тях, да покажат своята загриженост и емпатия. Важно е да се намери начин, по който брандът може да бъде полезен, да улесни или да разнообрази ежедневието им. Потребителите имат нужда от нови причини за избор на продукта – дали чрез нови начини за ползване и достъп, чрез малки жестове и прояви на внимание. Важно е да знаят, че точно този бранд се грижи са тяхната безопасност.

За да стигнат тези послания до потребителите, те трябва да ги намерят в среда, в която пребивават с удоволствие, активно и продължително време. Така все по-осезаемо се измества фокусът от традиционните форми и начини за комуникация към креативни послания, предавани във виртуална среда и онлайн пространството. Адаптираната комуникация, чрез пренастроените канали са начина брандовете да останат в живота на хората във време на пандемия и след него.

 

Резултатите от проучването и всички препоръки, може да видите тук

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg