Тенденции в потребителското поведение в кризата Covid-19

За планирането на адекватна на ситуацията бизнес стратегията от ключово значение е информацията за нагласите и поведението на потребителите. INTERIMAGE, с партньорството на МаркетЛинкнс, предоставят за свободно ползване проучването си „Тенденции в потребителското поведение в кризата Covid-19“. То включва данните, техния анализ, както и възможни стратегии за поведение на комапниите и техните брандове в настоящия период.

Според проучването обществото у нас е почти единодушно, че икономическата криза е неизбежна и ще засегане всеки аспект на живота ни. Страховете се засилват от усещането за обща несигурност на ситуацията и неизвестност какви ще са последствията от предприеманите мерки. Повече от 50% от хората се страхуват от загуба на работните си места, а 47% очакват реално свиване на възнагражденията си. В този момент вече се е оформил и все повее се разпространява феноменът „отложено потребление“, който засяга както техниката – бяла и черна, така и пазара на недвижими имоти и потребителското кредитиране.

interimage 2b

Потребителят вече е по-рационален и силно ценово чувствителен, като тази тенденция ще се увеличава. Процесът на избор ще е по-дълъг и вероятно между повече предложения. Като купувачи ще останем любопитни към нови продукти, но ще се фокусираме върху практическите и възприети ползи. Въпреки прогнозите за завръщане към локалните доставчици и продукти, моделът на модерната търговия ще продължи да доминира, движен от промоции и доброто съотношение цена/качество на собствените марки. Потребителите най-общо могат да бъдат разделени на Позитивисти (18-34г.), Балансьори (35-59г.) и Максимизатори (60+), като между тях се наблюдават и отчетливи разлики в поведението.

interimage 2c

Как да реагират компаниите на промените в потребителското поведение, за да останат атрактивни за своите публики? Необходимо е повишено внимание към промоционалните оферти, тъй като носят риск от загуба на идентичност. Загубите за туризма могат да бъдат намалени чрез продаване на емоция с отложено плащане. По отношение на бързооборотните стоки се забелязва нормализиране на потреблението за основните стоки. Спадът в разходите за култура и според не означава спад в потреблението им, удачно е преминаването към онлайн формат.

Потребителите преминават към рационално взимане на решения, но е важно да се поддържа емоционална близост тях. КСО комуникацията е силен инструмент за привличане на лоялни клиенти. Изключително важно е общуването с вътрешните публики да продължи. Добрата вътрешна комуникация е предпоставка за висок морал и повишена ефективност на служителите. Истината е, че успешната комуникация след кризата ще се базира на действията на компаниите и брандовете в периода на самата криза.

Детайлна информация, както и препоръки за поведение на бизнеса, можете да намерите в проучването “Тенденции в потребителското поведение в кризата Covid-19″.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg