Позиция по повод изгонването на журналисти от Костадин Костадинов

Етична комисия към БАПРА

Комисия за професионална етика на БДВО

По повод изгонването на журналисти от Костадин Костадинов

 

В ПР общността проследихме със загриженост безпрецедентното изгонване на журналисти от страна на лидера на Възраждане Костадин Костадинов.

Изразяваме категоричната си позиция, че подобни действия като отношения към представители на медиите са абсолютно недопустими в едно демократично общество. Такова отношение е пряка атака към равнопоставеността на медиите и дава сигнали за намерения за посегателства срещу свободата на словото.

В същото време като представители на професионалната комуникационна общност в България сме готови да подкрепим медийните организации и колегите журналисти в техни действия и инициативи, които да бъдат насочени към осъждането и противодействията на подобни акции. Политиците носят своята отговорност пред обществото и това трябва да бъде видимо.

В условия на кризи, каквито имаме немалко през последните години, сме длъжни да запазим професионализма и да сме безкомпромисни към всякакви посегателства срещу демократичните ценности.

Членове на ЕК към БАПРА:                               Членове на КПЕ на БДВО:

Мария Гергова-Бенгтссон                                            Пепи Димитрова

Десислава Пантелеева                                                  Мая Костадинова

Николай Неделчев                                                         Яна Събева

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg