The PR animal of the future

Водещи световни и български комуникатори ще прогнозират бъдещето на професията си

На 05 март 2020 г. ще се проведе първия съвместен ПР форум на БАПРА и БДВО на тема “The PR animal of the future”. Той ще събере на едно място водещи представители на международната и българска PR общност, които заедно ще проследят новите тенденции, които моделират индустрията.

Гост-лектори от International Communications Consultancy Organisation са Нитин Мантри, президент на организацията и Group CEO, Avian WE, Барбара Бейтс, ICCO Global PR Leader, Global CEO, Hotwire и Марк Глоувър, Chief Executive, FPRCA. Те ще споделят своите прозрения и тактики за комуникационния бранш, и плановете си за новото десетилетие.

Различна гледна точка към бъдещето на комуникациите ще бъде представена по време на дискусионния панел „Хибридните професии“, с модератор Илияна Захариева, председател на БДВО и директор Корпоративни комуникации, А1. Участници в дискусията ще бъдат Гергана Иванова, съсобственик и управител на The Smarts и Параграф 42, Даниела Пеева, директор Връзки с Инвеститорите на Монбат и председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, Станимира Ковачева, Employer Branding Strategies, Тек Експертс и Надя Синигерска – Бохорова, мениджър КСО и устойчиво развитие, КонтурГлобал Марица Изток 3.

По време на събитието ще бъдат обсъдени кои са основните инструменти, знания и умения на PR специалиста от бъдещето в новата динамична комуникационна среда. Дали това са инстинкт, внимателно събрани данни или би рискувал да се превърне в комуникационен бракониер? Заедно с променените изисквания към уменията, знанията и инструментите за работа, променили ли са се и принципите в професията? Комуникационният бранш заедно ще търси отговори на тези въпроси.

Форумът ще се проведе на 05.03.2020, четвъртък, 12:00 do 16:20 ч. в Хотел InterContinental Sofia, гр. София.

ПРОГРАМА

12:00 – 12:30

Регистрация

12:30 – 12:40

Откриване, Nitin Mantri | ICCO President

12:40 – 12:50

Откриване, Мария Гергова-Бенгтсон, Преседател на БАПРА

12:50 – 13:00

Откриване, Илияна Захариева, Преседател на БДВО

13:00 – 13:20

Nitin Mantri | ‘Keeping Communication Human & Ethical in a Digitized World’

13:20 – 13:40

Mark Glover | ‘The lobbyist of the future and lessons to be learnt from the UK’

13:40 – 14:20

БАПРА Панелна дискусия | ‘Wild But Tamed – The Mind and Discipline Needed In PR’, with the participation of Maria Gergova-Bengtsson, Katya Dimitrova, Alexandar Dourtchev, Galin Borodinov and Lubomir Alamanov

14:20 – 14:30

Alexander Varov | ‘Reading Digital Ecosystems and Methods for Creating Effective Branded Content’

14:30 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 15:40

Панелна дискусия БДВО | ‘The Hybrid Professions’, with the participation of Iliana Zaharieva, Gergana Ivanova, Daniela Peeva, Stanimira Kovacheva, Nadya Sinigerska-Bohorova

15:40 – 16:20 

БАПРА – БДВО Панелна дискусия

16:20 – 16:40

Barbara Bates | ‘The Changing Profession of PR – It’s an Art and a Science’

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg