PR Приз 2023 се проведе под светлината на PRовокациите в комуникациите и награди най-успешните кампании за 2022

На официална церемония в ЛК „Перото“, Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчи 23-те престижни награди на конкурса „PR Приз“. В оспорвана битка за ПР постижения се състезаваха 66 проекта в 14 категории.Темата на това издание беше фокусирана върху PR фестивала, прoведен непосредствено преди това с мотото „PRовокатори на PRомени!”. Най- старата асоциация на PR специалистите в България потърси отговори на въпросите, кои са най-големите провокации днес, които водят до промяна в съвременните комуникации.

На двата дискусионни панела, модерирани от Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в A1, и Доника Ризова, PR специалист и журналист, участниците очертаха основните насоки:

Потребителите, конкурентната среда и стартъп системата са едни от най-големите провокатори в съвременните комуникации. Комуникационните специалисти трябва да създават и предлагат качествено съдържание, за да намалят „информационното прегаряне“ на потребителя, според Мила Миленова, директор „Корпоративни и маркетингови комуникации“ в Обединена българска банка ОББ и ДЗИ.

„В днешно време един от най-големите елементи на промяната е лидерът. Лидерът на всяка организация трябва да бъде осъзнат, да търси дългосрочно стабилност, но и краткосрочно да може да реагира при кризи, да бъде емоционално интелигентен – да бъде свръхлидер. Бизнесът вече осъзна, че трябва да бъде по- бърз, по-гъвкав, по-устойчив.“, Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в A1.

„Когато говорим за промени, влиянието на изкуствения интелект върху професията, може да бъде на този етап само от полза. Не трябва да забравяме, че работим в сферата на отношенията и комуникирането с хора – ние сме в един изключително човешки бизнес, затова ще е много сложно за AI да замени човешките кадри”, Катя Димитрова, Интерпартнерс груп.

Иван Янакиев, председател на БДВО, поздрави всички участници в конкурса и победителите, като подчерта, че всички проекти участвали в конкурса тази година са били много стойностни и с голяма добавена стойност, както за компаниите, НПО сектора и академичната общност, така и за цялото общество.

Всички категории и победителите в тях можете да разгледате на сайта на БДВО.

Партньори на РR Πpиз 2023 бяха A1 България, Пощенска банка, EUROINS, УниКредит Булбанк , Банка ДСК, The Smarts.
БДВО благодари на медийните партньори bTV медиа груп, NovaNews, BGlobal, сп.Мениджър, Investor.bg за отразяване на събитието.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg