PR Приз 2021: Комуникациите са ни в природата 25 години

21-то издание на конкурса се провежда в годината, в която БДВО отбелязва четвърт век от създаването си

• Специалната категория „Комуникация на промените“ ще отличи най-добрите проекти, свързани с въздействието на коронакризата

• „Комуникации на екопроекти“ и „Най-добро използване на социалните мрежи“ са новите категории, които отразяват промените в индустрията

PR Приз 2021 за 21 път ще отличи най-добрите комуникационни кампании на фирми, медии и публичен сектор, но за първи път това ще са проекти, осъществени в условията на здравна и икономическа криза, която промени индустриите, включително комуникационната.

Предизвикателствата да комуникираш промените и кризите, през които преминават бизнесите и да управялваш очакванията на заинтересованите страни ще получат свето публично признание чрез категорията „Комуникация на промените“. В нея категория могат да кандидатстват проекти, свързани с предоставянето на нови продукти/услуги, промяна на производство, съвместни проекти, дарения и т.н., резултат от принудителните трансформации, през които преминават бизнеса и обществото.

“През изминалата година ние доказахме, че професията на PR-а е сред най-динамично развиващите се и колегите, които я упражняват, не само са способни да управляват промените, а ги приемат като възможност да разширят и предизвикат собствените си знания и умения. Нещо повече, ние затвърдихме мястото на професията като стратегическа за развитието на бизнеса и на обществото и това стана благодарение на усилията на целия бранш.“, коментира Илияна Захариева, председател на БДВО. „Това нямаше да е възможно, ако в продължение на 25 години не бяхме развивали професията ни заедно. Особено горди сме, че именно Българското дружество за връзки с обществеността е първата професионална PR организация, която 25 години обединява специалистите в комуникационната индустрия и ни провокира да задаваме все по-високи изисквания към собствените си практики. Резултатът е видим – сплотена професионална общност, търсена като партньор именно в процесите на трансформация”, допълни тя.

Освен за очакваната категория, свързана с промените, заявки могат да бъдат подавани и за „Комуникации на екопроекти“ и „Най-добро използване на социалните мрежи“, а категорията за кампании с инфлуенсъри вече обединява всички елементи на „Инфлуенсър маркетинг“.

„Изминалата година донесе много промени за комуникационната индустрия. Хората промениха не само очакванията, но и изискванията си към бизнеса и организациите, и това наложи промяна в комуникациите. Социалните мрежи станаха среда за допълнителни или дори основни услуги на много бизнеси, на преден план излязоха интегрираните комуникационни кампании, с използване на различни похвати, платформи и включване на трети страни. Дигиталните комуникации от инструментариум се превърнаха в екосистема за взаимодействие на организациите с техните публики и в обществото като цяло.
Готовността да овладеем тези промени, като правим това, в което сме най-добри – да комуникираме, заслужава да бъде отбелязана и чрез съответните категории в PR Приз 2021. Kато самостоятелна категория обособихме “Инфлуенсър маркетинг” и „Най-добро използване на социалните мрежи“, което беше част от „Дигитални комуникации“. Надяваме се, че те ще бъдат добре приети и от комуникационната ни общност“, сподели Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО.

 

Традиционно PR Приз ще отличи и най-добрите кампании в категориите “Корпоративна комуникационна кампания”, „Кампания за устойчиво развитие“, „Комуникационен проект в неправителствения сектор“, „Комуникационен проект в публичния сектор“, „Проект за вътрешни комуникации“, „Комуникационен проект за продукт или услуга“, „Специално събитие“, „Комуникационен проект на медия“, „Кризисни комуникации“, „Комуникационна кампания за работодателска марка“. И тази година в конкурса ще бъдат отличени „Комуникационна агенция“ и „Вътрешен комуникационен отдел“ на годината. Предстои да бъдат обявени и критериите за наградата на Комисията по професионална етика.

В турбулентните и сложни времена, в които живеем, е много важно да имаме онези острови и маяци, които устояват на бурите, променят се, но и продължават да носят ценностния модел, историята и традициите. В нашата професия, това безспорно е БДВО, която въпреки трудностите през 2020 г., успя да запази до голяма степен своя събитиен календар, да организира и успешно да проведе поредното издание на първия В страната комуникационен конкурс PR приз и да продължи да надгражда моделите на саморегулация, съобразно най-новите тенденции за развитието на професията.“ , коментира Асен Асенов, председател на журито на PR Приз 2021 и на Обществения съвет на организацията. „Сега, когато непосредствено предстои 21 издание на PR приз, ние отново сме свидетели на това жизнено съчетание между традиция и иновация, като конкурсът ще даде възможност на всички колеги да покажат в максимална степен своите постижения през изминалата година, както в класическите категории, така и в тези, създадени, за да отговорят на предизвикателствата и промените, които наложи пандемията в нашата работа.“

Конкурсните категории ще бъдат журирани от водещи комуникационни специалисти с различни профили. В седмицата преди официалната церемония ще се проведат откритите представяния, на които кандидатите за престижните призове ще защитават публично проектите си. Церемонията по награждаването ще се проведе в началото на месец юни 2021 г. На нея ще бъде обявен и стипендиантът на конкурса на името на проф. Петев.

Заявките за участие могат да се подават на интернет страницата на БДВО, раздел PR Приз 2021
Важните дати в конкурса са:
● приемане на проектите: 7 април – 21 май 2021 г.
● журиране по първите три критерии за оценяване: 22 май – 28 май 2021 г.
● публично онлайн представяне на кампаниите пред жури: 29 – 30 май 2021 г.
● обявяване на победителите – месец юни 2021 г.

Кандидатите ще бъдат уведомени по имейл за часа и деня на презентиране, не по-късно от 26 май 2021 г.

Повече информация за категориите и условията за участие в PR Приз ще намерите в ПЪЛНИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА PR ПРИЗ 2021.

Медийни партньори на PR Приз 2021 са Българска национална телевизия, BGlobal и Dir.bg.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg