Първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики” е двуседмичен бюлетин, който се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

Информационният бюлетин „PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

За да видите изданията от 2014 г., моля изберете връзките по-долу:

PRактики, брой 100, 22.12.2014

PRактики, брой 99, 28.11.2014

PRактики, брой 98,  14.11.2014

PRактики, брой 97, 29.10.2014

PRактики, брой 96, 21.10.2014 

PRактики, брой 95, 30.09.2014

PRактики, брой 94, 11.09.2014

PRактики, брой_93, 11.08.2014

PRактики, брой 92, 22.07.2014

PRaктики, брой 91, 01.07.2014

PRaктики, брой 90, 24.06.2014

PRaктики, брой 89, 04.06.2014

PRaктики, брой 88, 20.05.2014

PRактики, брой 87,_16.04.2014

PRактики, брой 86, 11.03.2014

PRaктики, брой 85, 27.01.2014

Вашият коментар