Медийната грамотност като отговорност

Форумът ще срещне представители на комуникационната общност, институции, стопански организации

На 29 април 2022 г. в Международния център на Уникредит Булбанк на ул. Аксаков, гр. София ще се проведе форум “Практически аспекти на медийната грамотност”, организиран от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ с подкрепата на Фонд “Научни изследвания” на МОН и на БДВО.

Форумът цели да постави на дневен ред актуалното състояние и различните аспекти на медийната грамотност в България. Участниците ще се опитат да очертаят заплахите пред информационната сигурност в кризисни ситуации и предизвикателствата пред различни аудитории за справяне с информационната лавина.

Подобряването на медийната грамотност е от ключово значение за осведомеността на обществото предвид условията на нестабилност, несигурност и информационна многозначност в света на пост-истината. Широкият обхват на понятието, към който се отнасят и достоверността и информационната осигуреност, дигиталната грамотност, разпознаването на речта на омразата и др., налага партньорство между теоретично ангажирани експерти и комуникационни специалисти от практиката, както и ангажираност на обществото. Затова форумът е възможност за сътрудничество между представители на бизнеса, гражданското общество, институциите, медиите и академичната общност.

Форумът ще е присъствен и ще се проведе във формат презентации и модерирана дискусия с участници от различни сектори. Програмата стартира в 09:00 часа с откриване от домакините на събитието проф. д-р Веселина Вълканова, декан на ФЖМК, и проф. д.н. Андреана Ефтимова, ръководител на проекта.

Предвидени са две встъпителни лекции – “Media Literacy as responsibility: reflections on the future of communications in a VUCA and post-truth world.” на проф. д-р Ана Ади от университета “Квадрига”, Германия и “Обратно влияние на постистината върху социалната реалност – фалшиви събития” на доц. Георги Лозанов от Софийския университет.

Сред водещите участници са доц. д-р Орлин Спасов, който ще говори за “Медийната грамотност в България в контекста на Мониторинг на медийния плурализъм 2021”, доц. д-р Александър Христов, д-р Мануела Тотева, Надя Обретенова и др.

По време на форума ще бъдат представени успешни проекти в областта на медийната грамотност – информационни ресурси, инструменти за проверка на факти и идентифициране на фалшиви новини. Сред ключовите теми са ефективността на дигиталните комуникации и значимостта на дигиталната грамотност.

Балансът между свободата и отговорността ще бъде дискутиран в панела, посветен на информационното осигуряване като част от медийната грамотност. Отразяването на фактите, позиционирането на брандовете, отговорността към заинтересованите страни са част от въпросите, по които ще разговарят представители на бизнеса, медиите, комуникационната общност и гражданското общество.

Форумът е със свободен достъп, след предварително записване на адрес office@bdvo.org

Домакин на Форума е Уникредит Булбанк.

Програма

08:30 – 09:00 Регистрация на участниците

09:00 – 09:30 ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО

проф. д-р Веселина Вълканова – Декан, ФЖМК на СУ
проф. д.н. Андреана Ефтимова – ръководител на проекта

09:30 – 11:00 ОТКРИВАЩИ ЛЕКЦИИ

проф. д-р Ана Ади (Университета „Квадрига“, Германия)
Тема: „Media Literacy as responsibility: reflections on the future of communications in a VUCA and post-truth world“

доц. Георги Лозанов (ФЖМК, Софийски университет „”Св. Климент Охридски“)
Тема: „Обратно влияние на постистината върху социалната реалност – фалшиви събития“

11:00 – 11:15 КАФЕ ПАУЗА

11:15 – 13:00 ТЕОРЕТИЧНА РАМКА НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

доц. д-р Орлин Спасов (ФЖМК, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Тема: „Медийната грамотност в България в контекста на Мониторинг на медийния плурализъм 2021“

Антон Андонов (Член на УС на БНТ)
Представяне на подкаста „МеГра“ на БНТ

Кристина Христова (Коалиция за медийна грамотност)
Тема: „Медийна грамотност във всички възрасти“

Елена Матеева (докторант ФЖМК / Изпълнителен директор на БДВО)
Тема: „Използване на социалните медии от политическите партии за промяна на дневния ред на обществото”

aс. д-р Йордан Карапенчев (ФЖМК, Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Тема: „Медийната грамотност като защита от фалшиви новини“

Мария Черешева (Член на УС на АЕЖ)
Презентация на Factcheck.bg на АЕЖ

13:00 – 14:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

14:00 – 15:45 CASE STUDIES В СФЕРАТА НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ

доц. д-р Александър Христов (Параграф 42 / БАПРА)
Тема: „Съжалявам, ако сте хора. ПР и медийна грамотност в социалните мрежи“

Надя Обретенова (БНТ)
Тема: „Общественият дневен ред и подборът на теми в медиите“

Десислава Пенчева (сп. „Образование и специализация в чужбина“)
Тема: „Медийната грамотност и развитието на критичното мислене чрез качествено образование“

Бойчо Попов (Главен редактор на Investor.bg)
Тема: „Значението на мултиканалната информация в дигиталния свят”

Екатерина Анчева (Директор комуникации в Уникредит Булбанк)
Тема: „Медиите и ролята им за финансовата грамотност“

д-р Мануела Тотева
Тема: „Предизвикателството за днешната работна сила – уменията, необходими, за да останат актуални в дигиталния свят“

15:45 – 16:00 КАФЕ ПАУЗА

16:00 – 18:00 КРЪГЛА МАСА: ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ
Подтеми: Балансът между свободата и отговорността, отразяването на фактите, позиционирането на брандовете, отговорността към заинтересованите страни

УЧАСТНИЦИ:

 • д-р Ваня Бабанин (Европейската асоциация на комуникационните директори)
 • Иван Янакиев (Член на УС на БДВО)
 • доц. д-р Александър Христов (председател на БАПРА)
 • Красимира Величкова (Съветник на вицепремиера по ефективното управление)
 • Огнян Траянов (Председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН)
 • Розита Еленова (член на СЕМ)

18:00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Събитието е организирано по проект за провеждане на международен форум на тема: “Практически аспекти на медийната грамотност”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” на МОН с договор № КП-06-МНФ-16 от 2021 год.


Media Literacy

 • Моля, посочете Вашето професионално занятие

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg