Mtel Чалъндж контест за поредена година ще даде възможност за изява на студентите

За четвърта поредна година БДВО съвместно с Mtel ще дадат възможност на студентите в комуникационни професии да покажат своите възможности, състезавайки се по реален проект зададен от телекомуникационната компания. Новото в Mtel Чалъндж контест 2014 е, че студентите ще се запознаят със заданието предварително и ще имат повече от две седмици на разположение, за да разработят своят проект.

Журирането ще се проведе на два етапа, като на първия, специалистите от Mtel ще се запознаят с проектите и ще класират най-добрите за открита защита, която ще се проведе на 31 май и 01 юни 2014 г. Желаещите да проверят своите възможности и да спечелят предоставената награда – платен стаж в PR  отдела на компанията, могат да изпращат своите разработки по зададената тема не по-късно от 27 май, на електронен адрес: office@new.bdvo.org

Освен проекта, кандидатите следва да изпратят контактна информация, информация за университета, специалността и курса на обучение, като заявка за участие в конкурса можете да изтеглите от тук:

2014 zayavka_uchastie Mtel PR Challenge Contest 2014 (2)

Студентите, които кандидатстват в конкурса следва да са завършили минимум трети курс от своето обучение по специалност Връзки с обществеността или друга комуникационна специалност или да следват магистърска програма.

Заданието на Mtel можете да намерите тук:

Mtel PR Challenge 2014 (1)

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg