Сигурността и стабилността определящи за избора на работно място

 • 78% от студентите са уверени, че в България има компании, които отговарят на всички техни изисквания, а 62% вярват, че могат да намерят желаното работно място у нас.
 • Близо половината от анкетираните студенти (49%) биха искали стартовата им заплата в някоя от тези компании да е между 1201 лева и 2000 лева.
 • Кока Кола ХБК, А1 България и Летище София са сред най-желаните работодатели сред студентите в страната.

Сигурността и стабилността са сред ключовите фактори за младите хора при избор на работно място, показват резултатите от представително проучване „Най-желаният работодател в България“ проведено през месец февруари 2020 г.  Епидемията от COVID-19 оказва сериозно влияние върху пазара на труда у нас, затова сигурността и стабилността, която компаниите дават на хората в началото на техния кариерен път, придобиват още по-голяма важност.

Изследването* е проведено от Агенция за социологически проучвания „Тренд” и инициирано от „Българската асоциация за управление на хора” (БАУХ) и „Българското дружество за връзки с обществеността” (БДВО). В него са взели участие над 1 000 студенти – редовна форма на обучение в български висши учебни заведения. То има за цел да изследва какви са очакванията на хората, които тепърва ще започват трудовия си път, както и техните нагласи и предпочитания към работодателите в страната.

Нивото на възнаграждение, възможностите за развитие, естеството на работа и балансът работа-личен живот също са в Топ 5 на интервюираните студенти. Мнозинството от тях (78%) са убедени, че в България има компании, които отговарят на всички техни изисквания към работното място, а 62% считат, че могат да си намерят такава „идеална“ работа у нас. Близо половината от анкетираните студенти (49%) биха искали стартовата им заплата в някоя от тези компании да е между 1201 лева и 2000 лева.

Очакванията на младите хора стават още по-актуални в ситуация като настоящата, когато осигуряването на адекватни доходи, стабилност и грижа за служителите се превръщат в приоритет за участниците на пазара на труда. Ако компаниите бяха хора, то студентите искат от тях да са честни, съвременни, креативни хора, на които може да се разчита.

На първите пет места в класацията за най-желани работодатели попадат 11 фирми от сфери като бързооборотните стоки, телекомуникациите, технологиите, авиацията, горивата и фармацията, като някои от тях поделят равен резултат.

Топ 5 на най-желаните работодатели в България:

 1. Кока Кола ХБК
 2. А1 България и Летище София
 3. БТК (Vivacom) и Теленор България
 4. IBM България, Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Nestle България, Софарма
 5. Hewlett Packard GDBC

Геновева Бакърджиева, изпълнителен директор на БАУХ коментира: „Нагласите на участниците в изследването представят една картина на традиционни изисквания към работодателите, които са характерни за общочовешките отношения и нужди. Младите хора в България са готови да посрещнат бъдещето, предоставяйки своя труд и знание на всеки работодател, който предлага ясни цели, коректна комуникация и добра мотивация за служителите си. В контекстта на сегашната ситуация тази необходимост е особено актуална и тя важи не само за хората, които са на прага на своя трудов живот, но и за тези, които имат натрупан трудов опит. Компаниите в България са изправени пред огромни предизвикателства, които обаче създават и нови възможности – изваждат на преден план нуждата от лични качества, като гъвкавост, адаптивност и креативност. Това, както и почти пълната дигитализация на работното място, са в унисон с качествата и нагласите на младите хора в страната. Така казано, те ще имат шанса да бъдат част от тази трансформация, за която ЧР професионалистите отдавна говорят и която се очертаваше като тенденция в годините назад – сега тя е факт. Този процес е необратим и всички професионалисти по управление на човешки ресурси в България го управляват, така че да може  и следващите поколения да се включат пълноценно в пазара на труда, така че да покажат своя потенциал, бидейки ценни за себе си, за бизнеса и за обществото, като цяло!“

 „Това изследване беше резултат на необходимостта да имаме достоверна представа за начина, по който биват възприемани работодателите от страна на следващото поколение служители. Кризата около Covid-19 промени пазара на труда за броени дни. За нас, като комуникатори, е подходящ момент да оценим къде се намират компаниите, за чиято репутация работим. И въпреки че днес акцент е не привличането на нови, а запазването на лоялните и ценни служители, доверието между служителите и работодателите има своето проявление. В контекста и на новата реалност, стабилността и сигурността, доверието и устойчивостта запазват значимостта си.”, коментира Елена Матеева, изпълнителен директор на БДВО. По думите й сред първите 15 компании в класацията има много изявени членове на БДВО и това не е случайно. Темата за изграждането и поддържането на работодателската марка беше сред водещите за пиар експертите през последните 5 години. Инвестираните в тази посока усилия ще намерят своето проявление и в следващите месеци в преговорите между служители и работодатели и наличната солидарност между тях. Това ще бъде и един от ключовете за бързо възстановяване след кризата.

Очакванията на младите хора са, че ако започнат работа в някоя от желаните компании, те ще постигнат кариерно развитие, добри доходи, нови умения и опит и не на последно място – сигурност и стабилност. Всички тези очаквания придобиват още по-голямо значение в периода на извънредното положение, което влияе не само на здравната ситуация у нас, но и на състоянието на икономиката.

Основните мотиватори за работа на новото поколение на пазара на труда са справедливото възнаграждение (69%), научаването на нови неща и саморазвитието (68%), оценяването на усилията от страна на работодателя (51%) и връзката между личните постижения и възможностите за растеж (50%).

Своите качества, които те посочват като най-важни за започване на работа, са: знания и умения (60%), самоорганизираност (45%), умение за бързо учене (44%), креативност (43%) и чувство за отговорност (42%). Специализираните портали за работа (40%), препоръки от приятел (29%) и социалните мрежи (21%) са трите най-често използвани канала, по които младежите се информират за потенциалните възможности за работа.

По-голямата част (77%) от следващите редовно обучение биха искали да работят по специалността си. Предпочитанията на младежите към българските и чуждестранните работодатели в страната са на сходно ниво, с лек превес към международните компании (21%) спрямо 19% за местните фирми.

*Проучването е представително за българските студенти редовно обучение (бакалавърска и магистърска степен). От универсума са изключени поради особености в реализацията на пазара на труда: Медицинските университети и факултети, ВУЗ и специалности по изкуства, както и военните ВУЗ. Проучването е реализирано сред 1004 студента по метода пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“. Максимално допустимата стохастична грешка е ±3.1%

Компаниите включени в проучването са на база годишната класацията на „Капитал“ – „Най-големите компании в България“(ТОП 100)

EmployerOfChoice_Design_infografic-02_2_08.04.2020_v4

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg