A Data Pro е финалист на престижните технологични награди SIIA CODiE

A Data Pro е единствената българска компания, стигнала до финала в оспорваната категория със своето технологично решение „Измерване на потребителския интерес към различни теми“ (Topic Engagement Service).  Отличените компании ще бъдат обявени на 22 юни 2021 г.

Да сме сред финалистите точно в тази категория е огромно признание за екипа ни. Правилният анализ на данните в инфодемията, в която живеем, е ключът към намирането на добри бизнес решения за развитието както на отделните компании, така и на икономиките на отделните държави. С нашето иновативно решение даваме нов подход в използването на данните за медийното потребление. То поставя фокус върху измерването на интеракциите с текущи новинарски теми в комбинация с анализ на нагласите на потребителите в социалните мрежи. По този начин се получава информация за цялостния онлайн медиен пейзаж и се разбират реакциите към него.“, коментира Илия Кръстев, изпълнителен директор на A Data Pro.

Блиц-интервю на Мариана Петкова с Несин Мехмед и Анна Ценова, A data pro:

A Data Pro е избрана за финалист за престижните награди SIIA CODiE, с какъв продукт/услуга бяхте отличени?

A Data Pro беше избрана за финалист в категорията „Най-добро решение за обработка на съдържание с помощта на изкуствен интелект“ (Best Artificial Intelligence-Enabled Content Solution) на SIIA CODiE наградите. Отличието получи технологичното ни решение „Измерване на потребителския интерес към различни теми“ (Topic Engagement Service).

Какво иновативно решение предлагате при използването на данните за медийното потребление и изследване на потребителското поведение в социалните мрежи?

Иновативната услуга на A Data Pro показва кои са най-предпочитаните за деня теми от множество източници според интеракциите на читателите с тях. По този начин клиентите могат бързо да решат дали да инвестират допълнително време и ресурси в определена тема. Събирането на информацията е разпределено по групи със сходни теми, описани с ключови думи. Има и коментари, споделяния и реакции във Facebook, като по този начин ангажираността може лесно да се отнесе към дадена тема.
Именно в подходът използван за разработването на технологията, стои и иновацията. Комбинирахме два статистически модела – Latent Dirichlet Allocation на статии, за да определим общите теми в набора от данни и количеството интеракции със статиите през социалните мрежи, за да създадем ново решение. По този начин можем да дадем 360-градусов поглед върху информацията онлайн и как аудиторията реагира на нея.

Как вашият продукт помага на комуникационните специалисти при оценка на темите, подхода и взимането на решения?

A Data Pro предлага мощен инструмент, който позволява измерване на въздействието на новините и реакциите от тях в почти реално време, като в съчетание с анализ на настроенията, може да се изследва и общественото мнение. Инструментът може да е полезен за изготвяне на анализ на заинтересоваността на аудиторията към конкретни теми и техните нюанси. Това може да е от полза в различни етапи на провеждане на дадена кампания – от този на проучване, до този на отчитане.
PR агенциите могат да се възползват от този тип информация за подобряване на комуникационните си стратегии. Те могат да проследят подробно ангажираността към специфични статии, компании или лидери на мнение. Набиращите популярност теми ще се улавят от самото начало и по този начин ще се подпомогнат компаниите да планират комуникациите и ресурсите си.

Какво показват последните ви изследвания за промяна на потребителското поведение и нагласи в България в условията на пандемия?
Темата за пандемията естествено доминира по-голяма част от разговора и новините онлайн. Чрез тази услуга на на А Дата Про голямата обща тема може да се фрагментира на подтеми като вътрешна и външна политика и икономика в контекста на пандемията, здравеопазване, разработка на ваксини, дистанционна работа и обучение и други. Развитието и обемите на всяка една тема могат да се проследяват в почти реално време, както и да се измери вниманието, което получават. Това позволява лесно да се анализират нагласите на хората, да се проследяват и откриват тенденции.

За A Data Pro
A Data Pro e международна компания, специализирана в медийните и бизнес анализи, както и обработка на данни и информация. Компанията е основана в България през 1996 г. Екипът ни е интернационален и включва над 500 човека, а наши клиенти са едни от водещите имена на пазара.
В основата на дейността на A Data Pro е събирането и обработването на данни и изготвянето на анализи в областта на управлението на репутацията и риска. Звеното за научноизследователска и развойна дейност разработва собствени решения за автоматизация, базирани на изкуствен интелект.
В компанията работят над 500 анализатори, владеещи перфектен английски и втори чужд език, които също изследват различен тип съдържание.

Nesin AhmedНесин Ахмед, Мениджър Ръководител отдел “Бизнес услуги”
Несин е лидерът на проекта по разработване на услугата „Измерване на потребителския интерес към различни теми“ (Topic Engagement Service).
Работата му е фокусирана върху автоматизацията и обработката на данни. Той е отговорен за проектирането и внедряването на нови технологични решения, базирани на постоянно променящите се нужди на пазара.

FV5A8428-1 - CopyАнна Ценова, Маркетинг мениджър
Анна е човекът, който отговаря за маркетинг и комуникационните активности в A Data Pro. Има опит в различни маркетинг направления, които успешно комбинира за популяризиране на услугите на компанията и анализиране на данните от отделните активности.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg