84 проекта ще се състезават в тазгодишното издание на PR Приз 2021 „Комуникациите са ни в природата“

Най-сериозна е конкуренцията в категория „Комуникации на промените“ и „Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност”

Публичните представяния ще са отново онлайн на 05 и 06 юни, а церемонията по награждаване ще се проведе на 16 юни 2021  в Event Space 2020, НДК

Над 30 компании и агенции представят 84 проекта в 21то издание на конкурса PR Приз „Комуникациите са ни в природата“, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Най-много проекти ще се състезават в новата категория „Комуникации на промените“ и в „Кампания за устойчиво развитие“. Очаквано силен интерес има и към категориите „Корпоративна комуникационна кампания“, „Вътрешни комуникации“ и „Комуникационен проект за продукт или услуга“.

Кандидатстващите проекти ще бъдат оценявани на два етапа – на представените материали и на публична защита. Публичните презентации ще се проведат онлайн на 05 и 06 юни 2021 г. Графикът на откритите представяния вече е изпратен към участващите компании и агенции, и може да бъде намерен на сайта на БДВО.

През тази година, председател на журито на PR Приз отново e Асен Асенов – Директор „Корпоративни комуникации”, ПОК „Доверие”, Председател на БДВО за 2007-2008 и 2014-2015, а към момента председател на Обществения съвет на организацията.

В журито на PR Приз 2021 влизат още:

 • Илияна Захариева, Председател на БДВО, директор „Корпоративни комуникации”, А1;

 • Александър Миланов, програмен директор на Националната пациентска организация.

 • Жанета Дядовска, директор „Маркетинг и стратегическо развитие“ в Българската национална телевизия

 • проф. Иванка Мавродиева, д-р и д.ф.н., преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с публичността и академично писане.

 • Максим Майер, управител на списание BGLOBAL.

 • Мануела Тотева, Senior Marketing and Communications Advisor, дългогодишен член на УС на БДВО и председател на организацията за 2017 г.

 • Николай Бойков, изпълнителен директор и партньор в All Channels Communication Group, председател на IAB България

 • Радослав Бимбалов, управляващ партньор, The Smarts Group.

 • Сирма Пенкова, журналист в бизнес медиата “Капитал”, редактор е на годишното маркетинг издание на “КМаркетинг Factbook”.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

 • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
 • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
 • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
 • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg