Почетни членове на на Българското дружество за връзки с обществеността биват избирани от Общото събрание. Това са изявени ПР професионалисти, които имат изключителен принос за развитието на организацията. Те могат да участват в работата на организацията с право на съвещателен глас и не плащат членски внос.

Почетен председател на БДВО

Проф. д-р Тодор Петев

 (1944 г. – 2015 г.)

Todor_Petev

• Доктор по социология, професор във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”
• Специализирал в Полша и САЩ. Има публикации у нас и чужбина по проблеми на социология на медиите и на масовата комуникация.
• Основател и ръководител на катедрата на UNESCO “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”.
• Проф. д-р Тодор Петев е един от основателите на организацията и първият избран председател на БДВО.

Почетни членове на БДВО

Проф. д-р Минка Златева

Избрана за почетен член на БДВО с решение на УС на БДВО от 22 ноември 2015 г.
Minka

• Dr. rer. pol. на Лайпцигския университет
• Преподавател във Факултета по журналистика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
• Заместник-декан на факултета (1983-1985).
• Ръководител на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността “ (2003-2007).
• Член е на Борда на директорите на световната мрежа ОРБИКОМ ( 2006-2008), член на Управителния съвет на БДВО в мандат 2002-2004 г.
• Специализирала е в Санкт  Петербург, Майнц и Би Би Си – Лондон.

Проф. д-р Десислава Бошнакова

Избрана за почетен член на БДВО с решение на УС на БДВО от 22 ноември 2015 г.

AAEAAQAAAAAAAAIYAAAAJDc4ZGNiZjU0LTIwZWYtNDIzMC1iMjUwLWEwYTAwZjk4ZTkyZg• Преподавател по PR в департамент “Масови комуникации” на НБУ.
• Основател и управител на ROI Communication.
• Работила е като журналист, редактор в печатни и електронни медии.
• Гост-лектор в университети в САЩ, Финландия, Гърция.

Член на Управителния съвет на БДВО от 2002 до 2007 г.

Мария Гергова – Бенгтссон

Избрана за почетен член на БДВО с решение на УС на БДВО от 22 ноември 2015 г.

maxresdefault• Основател, собственик и управляващ директор на United Partners
• Президент на IPRA 2009 г.
• Основател и член на борда на Българската асоциация на PR агенциите.
• Участва в създаването и реализацията на много различни комуникационни кампании за Procter and Gamble, IBM, Western Union, ING, European commission, Nestle, UNICEF, MasterCard.
• Ментор във фондацията за предприемачество на Ричард Брансън.

Член на Управителния съвет на БДВО от 2002 до 2006 г

Виктор Стефанов

Избран за почетен член на БДВО с решение на УС на БДВО от 22 ноември 2015 г.

• Завършва Университета за национално и световно стопанство.
• Работи като журналист от 1988 г. до 1998 г., след което навлиза в PR професията.
• От 2001 г. работи като PR специалист за Dir.bg
• От 2004 г. е редактор на Dir.bg, a ot 2006 г. – главен редактор, като продължава да работи и по значими PR проекти на компанията

Председател на Комисията по етика на БДВО от 2002 до 2006 г., Член на Управителния съвет на БДВО 2006 – 2008 г.

Нели Бенова

Избрана за почетен член на БДВО с решение на УС на БДВО от 2016 г.

• Основател и управляващ директор на Аpeiron Communication
• Председател на Българско дружество за връзки с обществеността в периода 2002 – 2006 г.
• Член на Управителния съвет на организацията от 2002 до 2010 г.
• Председател на Комисията по етика на БДВО в периода 1999-2001 г.

Член на борда на CERP (European PR Confederation) от 2006 г.

Ирина Йорданова

Избрана за почетен член на БДВО с решение на УС на БДВО от 2016 г.

• Завършила Факултета по журналистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1980-1985)
• Специализирала в Европейския медиен институт; университета в Мериленд; „Кенеди Скул“ в университета Харвард; центъра „Джордж Маршал“; института „Адам Смит“
• Директор Публични комуникации и програми в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ (от 2006 до момента)
• Ръководител на Пресцентъра и Секретар на Президента на Република България (1997-2001)
• Генерален секретар на българската секция на Асоциацията на Европейските Журналисти (1994-1997)
• Съосновател, завеждащ отдел и зам.-главен редактор на в. „Демокрация“ (1990-1997)

Вашият коментар