Финансовите знания на учениците се повишават от 43.6% на 83.4% след като бъдат обучени

На 18 юли 2014 г. приключи проекта „Моят живот, моите финанси“  реализиран от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ в партньорство с фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и финансовия портал „MoitePari.bg“. Финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

По проекта са обучени 16 учители от цялата страна – Видин, Враца, Плевен, Павликени, Лозница, Търговище, Исперих, Омуртаг,  София, Стамболийски. Проведени са и 15 открити урока, включващи участие на професионалисти от финансовата сфера и посещения на ученици във финансови институции. Интерес предизвика и видеоконкурсът „Моят живот, моите финанси“ във Фейсбук.

По проекта е разработена иновативна програма по управление на лични финанси за ученици в последен гимназиален етап. Съдържанието е разделено в шест теми от областта на личните финанси: бюджет и финансов план, спестявания и инвестиции, кредити, банкови карти, застраховане, трудово-правни взаимоотношения и пенсионно осигуряване.  Изготвени  са учебник и учебна тетрадка. Един от най-атрактивните елементи са видеофилмите по всяка тема.

Сред инструментите за оценка на резултатите от проекта е тест за оценка на финансовата грамотност на включените в програмата ученици. Тестът представлява едно от първите в страната по-мащабни проучвания на нивото на финансова грамотност сред  около 300 младежи  на възраст 15-18 г. от цялата страна.

Попълнен двукратно от учениците, участвали в проекта: на входа и на изхода на обучението в периода януари – юни 2014 г. Този подход дава възможност да се оцени до каква степен обучението е повлияло на нивото на финансовите познания на учениците. Според изследването финансовите знания на учениците се повишават от 43.6% на 83.4%  след като бъдат обучени.

Росица Вартоник, председател на УС на фондация “Инициатива за финансова грамотност” е комуникационен специалист със сериозен опит в сферата на институционалния PR. Има дългогодишен опит и при разработването и реализирането на образователни проекти  за повишаване на финансовата грамотност и информираност на различни аудитории и широката публика както и в областта на публичните  комуникации, стратегическото планиране. Отговаряла е за публичните комуникации,  финансовите образователни програми, както и за потребителския информационен център  на Комисията за финансов надзор (КФН). Участва в разработването и реализирането на редица образователни програми и инициативи, сред които и наложилият се като успешен формат за ученици „Небанков финансов сектор България“ и в проекти на КФН за международно развитие. Росица Вартоник е била съветник по връзки с обществеността и публичното финансово образование на Файненшъл маркетс  интернешънъл, изпълняващи проект „Регулации на капиталовите пазари“, финансиран от USAID.

Росица Вартоник е член на журито на PR приз 2008, през 2013 г. тя и управляваната от нея фондация са партньори на БДВО, при организацията на дискусионния панел Ролята на комуникациите за подобряване на финансовата грамотност”, част от програмата на Седмия PR Фестивал в България – “Политика чрез комуникации”.

Реализираната през 2013 г. част от проекта “Моят живот моите финанси”, се състезава за награда в PR приз 2014 в категория “CSR проект – неправителствен сектор”. 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg