Тренинг ”Съдържание за уеб – на живо”

На 18 април 2013 в София, СОХО, ще се проведе еднодневен тренинг на Лукрат Съдържание за уеб – на живо.

По време на тренинга за оптимизиране на текстове за уеб топ имена от родния уеб ще споделят опит и практика за създаване на атрактивно, ползваемо, оптимизирано за търсачки (SEO) и графично оформено съдържание.

По време на събитието ще можете да научите за:

– Атрактивността, за да бъдат текстовете интересни и да задържат вниманието на читателите с Владимир Петков (Каладън), Chief Technology Officer в AII Data Processing
– Оптимизиране за търсачки (SEO), за да бъдат текстовете разбираеми за търсaчките, без това да вреди на читателите с Огнян Младенов, SEOM
– Ползваемост на съдържанието в уеб, за да бъдат текстовете, видеото и картинките в уеб по-лесни за четене и възприемане от потребителите с Георги Варзоновцев, дизайнер на потребителски интерфейси в Телерик
– Графично оформление, за да изглеждат текстовете визуално добре и да създават чувство за професионалност и доверие с Борил Караиванов, дизайнер, redesign.bg

Тренингът разчупва рамката на строгия семинар. Лекторите не само говорят, но и слушат и гледат какво правят участниците, защото те пробват препоръките им и минават през процеса на сътворяване на текст за уеб. Методът на сравняване и дискусия провокира динамика и увеличава ползата от обучението и емоциите в залата.

Този тренинг е за всички, които публикуват в уеб или искат да започнат да го правят. Подходящ е за онези, които:

– Пишат статии за електронни издания
– Занимават се с уеб маркетинг и връзки с обществеността
– Отговарят за съдържанието на сайт
– Поддържат продуктови описания в електронни магазини

 

Повече на http://www.lucrat.net/courses/content-for-web/

 

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg