Студентски конкурс „Като Бернайс”

0

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации в страната ни.

В конкурса за тази година екипи от студенти от по 2-3 души ще трябва да подготвят и представят комуникационно предложение на тема Европейските институции, бежанската политика и популизмът: нови комуникационни решения. Предложението може да бъде информационна, комуникационна, маркетингова, ПР или лобистка кампания, да включва стратегия и няколко конкретни тактики или дейности и да има потенциала да доведе до подобряване на средата.

Преподаватели по ПР и комуникации в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури.

По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

- Мила Миленова – Председател на БДВО за 2018 г. и 2019 г.
- Емилия Хубавенска, Вътрешни комуникации, отдел ‘Комуникации и заинтересовани лица’, Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
- Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

-За екипа, класиран на първо място – 500 лв. плюс грамота.
-За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Време и място.

Презентациите на студентските проекти ще бъдат на 25.11.2017 г. между 10.00 и 13.00 часа в зала 2032А в УНСС. Церемонията по връчване на наградите на победителите в конкурса ще е на 25.11.2017 г. от 16:00 часа в зала 2032А.

За участие в конкурса може да се запишете като изпратите имейл на office@bdvo.org със следните данни:

•Имена на участниците в екипа
•Ментор на екипа
•Специалност
•Университет.

 

Share.

Comments are closed.