Студентски конкурс „Като Бернайс”

Студентският конкурс „Като Бернайс” се провежда в рамките на Денят на Бернайс” и цели да стимулира креативността и активността на студентите, изучаващи комуникации в страната ни.

В конкурса за тази година екипи от студенти от по 2-3 души ще трябва да подготвят и представят комуникационно предложение на тема Европейските институции, бежанската политика и популизмът: нови комуникационни решения. Предложението може да бъде информационна, комуникационна, маркетингова, ПР или лобистка кампания, да включва стратегия и няколко конкретни тактики или дейности и да има потенциала да доведе до подобряване на средата.

Преподаватели по ПР и комуникации в университетите в страната ще бъдат ментори на избрани от тях групи студенти, съответно ще участват в подготовката на техните предложения и презентации. Всеки преподавател може да бъде ментор на не повече от 3 екипа със студенти.

Жури.

По време на презентациите всеки екип в рамките на 10 минути (плюс 5 минути за въпроси) ще представи своя проект пред журито, което ще бъде съставено от:

– Мила Миленова – Председател на БДВО за 2018 г. и 2019 г.
– Емилия Хубавенска, Вътрешни комуникации, отдел ‘Комуникации и заинтересовани лица’, Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
– Всички ментори на екипи – по право

Всеки от менторите в журито няма да има право да гласува за своите екипи.

Награди:

-За екипа, класиран на първо място – 500 лв. плюс грамота.
-За университетското звено (катедра, факултет, департамент), към което е менторът на екипа победител – грамота.

Време и място.

Презентациите на студентските проекти ще бъдат на 25.11.2017 г. между 10.00 и 13.00 часа в зала 2032А в УНСС. Церемонията по връчване на наградите на победителите в конкурса ще е на 25.11.2017 г. от 16:00 часа в зала 2032А.

За участие в конкурса може да се запишете като изпратите имейл на office@new.bdvo.org със следните данни:

•Имена на участниците в екипа
•Ментор на екипа
•Специалност
•Университет.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg