Седми PR Фестивал „Политика чрез комуникации“

Седми PR Фестивал

Политика чрез комуникации

2729 май 2013 г.

Програма

 

Понеделник, 27.05.2013 г.

Mtel PR Challenge Contest за студенти

Място: Аула на СУ „Св. Климент Охридски”

12.00
Начало на Mtel PR Challenge Contest Състезание за студенти по PR

12.00 –15.00
Подготовка на предложения по зададен казус от Мтел

15.15 – 17.00
Открити представяния пред журито

 

Вторник, 28.05.2013 г.

Място: ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”, зала 13

15:00 – 15:05
Откриване на седмия PR фестивал „Политика чрез комуникации”
Д-р Александър Христов, Председател на БДВО

15:05 – 19:00
Академичен омнибус: Комуникацията в политическите кампании
Основни теми:
Политическият пазар и цената на изборите, политическият бранд, политическите образи, политическата комуникация в  предизборните дебати, политическите звезди, политическите манипулации в медиите, политическите скандали – изразител или заместител на демокрацията, политическият гаф, политическите символи.
Участници: проф. дпн Георги Манолов, УНСС, КИА-Пловдив; проф. дфн Милко Петров, СУ, УНСС, ВТУ,ВСУ, Председател на БААК; д-р Стефан Серезлиев, НБУ, СУ, Заместник-председател на БААК; д-р Светлана Станкова, СУ, ЮЗУ, Секретар на БААК; проф. д-р Любомир Стойков, УНСС,СУ, Почетен председател на БААК; доц. д-р Теодора Петрова, СУ, Декан на ФЖМК; проф. д-р Маргарита Пешева, ВТУ; доц. д-р Георги Калагларски, ВСУ, член на УС на СБЖ; д-р Александър Христов, УНСС, НБУ, Председател на БДВО; докторант Диана Тодорова, докторант Райна Душкова.

Организатори: Катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността”, ФЖМК на СУ, Българска академична асоциация по комуникации (БААК)

 19:30 – 21:30

Парти на финансовите PR специалисти и журналисти
Място: Гранд Хотел София, зала София

С подкрепата на Пощенска банка

 

Сряда, 29.05.2013 г.

Място: Гранд Хотел София, зала София

11:00 – 11:30
Регистрация

11:30 – 13:30
Панел: Ролята на комуникациите за подобряване на финансовата грамотност
Основни теми: потребност и ползи от финансовата информация, ситуацията в бизнеса и институциите, техники и инструментариум за повишаване на финансовата грамотност.
Модератори: Росица Вартоник, Фондация „Инициатива за финансова грамотност” и Илияна Захариева – Мениджър „Корпоративни комуникации”, Пощенска банка, член на УС на БДВО
Участници: доц. Даниела Бобева, директор “Международни отношения”, БНБ; Антония Гинева, член на КФН, отговарящ за защита на потребителите; Иван Такев, изпълнителен директор, “Българска фондова борса-София” АД; проф.д.ик.н. Бистра Боева, катедра “МИО и бизнес”, УНСС
Дискусия с участието на:  проф. д.ик.н. Нено Павлов, Председател, фондация „Проф.д-р Велеслав Гаврийски“; проф. д.ик.н. Диана Иванова,Главен секретар,  фондация „Проф.д-р Велеслав Гаврийски“; Камелия Величкова, Директор дирекция “Комуникации и координация”, ДСК; Асен Асенов, Директор „Корпоративни комуникации”, ПОК „Доверие“; проф. д.ик.н. Диана Иванова, фондция „Проф.д-р Велеслав Гаврийски“; Владислав Панев, Председател на СД на „Статус капитал“ АД, член на УС на БАУД; Петко Вълков, Изпълнителен директор, „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД; Богомил Николов, Председател, Асоциация „Активни потребители“; Иван Стайков, Страши анализатор, финансов портал „Моите пари“.

Партньор: Фондация „Инициатива за финансова грамотност”

С подкрепата на Пощенска банка.

13:30 – 13:45
Кафе-пауза

13:45 – 15:50
Панел: PR и политика – авторството на диалога
Презентация: Политика и измерване на репутацията – Мартин Милиев, Проектен мениджър, Perceptica
Прекъснат ли е диалогът между гражданите и институциите? Ако да, защо? Загубено ли е умението да задаваме въпроси и каква силата на PR в даването на отговори. Генерира ли доверие екстремното говорене днес и къде е границата? PR специалистите като катализатори на промяната. Усъвършенстване на демокрацията: свобода на избор, изразяване на позиции и умението да го правим. Как интернет промени работата на PR специалистите и диалога с публиките.
Модератор: Константин Вълков, програмен директор, Дарик радио
Участници: доц. Росен Стоянов, Декан на магистърския факултет, НБУ; Александър Дурчев, управител на Аll Channels Communication Group и Председател на БАПРА; Иво Христов, журналист и общественик; Ралица Ковачева, журналист, докторант във ФЖМК; Марина Ханджиева, Директор, Perceptica.

16:00 – 17:30
Отворена лекция: Доверието – основа за успешна навигация през рискове и кризи
Лектор: Роналд Минчеф, Управляващ директор, Edelman Бразилия и член на журито на PR Приз 2013

20:00 – 21:00
Церемония по връчване на наградите на победителите в PR Приз 2013
Гранд Хотел София, зала София

21:00 – 22:00
Коктейл

 

Програма Седми PR Фестивал – файл за изтегляне

 

 

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg