Саня Георгиева от ВТУ е стипендиантът на БДВО за 2017 г.

Специална награда за познание се присъжда на Франк Воща от ФЖМК на СУ

DSC_9375-Edit-3-1Саня Георгиева от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” е първият носител на стипендията на БДВО на името на Проф. Тодор Петев за 2017 г. Специална награда за познание и умело използване на фактите и понятията в сферата на комуникациите получава Франк Воща, студент във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”.

Саня Георгиева – стипендиант на БДВО

Журито избра Саня Георгиева за първи стипендиант за изключително доброто познаване на съвременните социални и комуникационни процеси, пречупени през оригинални авторски виждания и представяне на някои достатъчно смели, но отлично аргументирани идеи. „Езикът в есето е жив и образен, тезите са ясни, текстът маркира познаване на творчеството на проф. Петев. Въпреки донякъде абстрактния си характер, есето има потенциала да вдъхновява ПР специалистите за постигането на позитивни промени” – е позицията на журито на конкурса.

Саня Георгиева е студент в трети курс във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Интересите й са в сферата на медии и ПР, журналистика, поезия, лайфстайл и мода.

Франк Воща – носител на
специална награда за познание

frank-voshtaПървият конкурс за стипендиант на БДВО събра общо 13 кандидати – студенти от 4 университета в страната. Желаещите кандидатстваха с есе на тема „Промени в обществата, промени в общуването“, като то трябваше да бъде свързано с комуникациите, със социалната среда в момента и в него да бъдат използвани идеи от творчеството на проф. Тодор Петев.

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ е в размер на 500 лв., а носителят ще има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО през настоящата година. Стипендиантът ще поеме ангажимент да се включи заедно с представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да популяризира постижението си, както и да съдейства организационно за поне една от инициативите на БДВО през годината. Носителят също така ще спазва и популяризира етичните принципи в ПР и ще работи за утвърждаването на ПР професията.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg