Ролята на комуникациите за подобряване на финансовата грамотност

Финансовата грамотност като съществено житейско умение, нуждата от действия в посока повишаването й, с оглед на ниските й нива, особено сред определени целеви групи, обучението като процес, продължаващ през целия живот, ефективните комуникационни инструменти за обучение – тези и други теми бяха обсъдени по време на дискусията „Ролята на комуникациите за подобряване на финансовата грамотност”. Събитието бе  организирано от БДВО, фондация „Инициатива за финансова грамотност“  и Пощенска банка, с медиен партньор – финансовия портал „Моите пари“.

Дискусията се проведе на 29 май 2013 г. в рамките на 7-мия PR фестивал.

Събитието  събра представители на широк кръг заинтерсовани страни по темата „финансова грамотност“ – финансовите регулатори, фондовата борса, академичните среди, финансовата индустрия, медиите, неправителственият сектор – които представиха своята гледна точка върху проблематиката. Участие в дискусията взеха:

– доц. Даниела Бобева, Директор „Международни отношения“, Българска народна банка
– Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор
– Иван Такев, изпълнителен директор, „Българска фондова борса- София“ АД
– проф.д.ик.н. Бистра Боева, катедра „МИО и бизнес“, УНСС
– Камелия Величкова, Директор „Комуникация и координация“, Банка ДСК
– Асен Асенов, Директор „Корпоративни комуникации“, ПОК „Доверие“
– Илияна Захариева, Мениджър „Корпоративни комуникации“, Пощенска банка
– Петко Вълков, Изпълнителен директор, „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
– Владислав Панев, Председател на СД на „Статус капитал“ АД, член на УС на БАУД
– Милена Петкова, Мениджър „Обучения“, финансова група „Карол“
– Иван Стойков, Страши анализатор, финансов портал „Моите пари“
– Росица Вартоник, Председател, фондация „Инициатива за финансова грамотност“

Спеделен бе възгледът, че крайната цел на програмите за финансова грамотност е постигането на трайна позитивна поведенческа промяна по повод потреблението на финансови продукти и услуги. А това е възможно единствено при възприемането и следването на стратегически подход, който да осигури дългосрочност, мащабност, последователност и в резултат по-висока ефективност на въздействието. В много страни финансовата грамотност е въпрос на национална политика, прилагат се или се разработват национални стратегии за финансова грамотност.

Участниците изразиха увереност, че проведената дискусия ще постави началото на бъдещи обсъждания в посока търсене на ефективни пътища за повишаване на финансовата грамотност, особено сред най-нуждаещите се обществени групи, включително и посредством създаване на национална стратегия за финансова грамотност.

Темата за финансовата грамотност и ролята на комуникациите предизвика сериозен интерес сред различни обществени групи. На дискусията присъстваха  представители на финансовата индустрия, финансови PR-и и журналисти, представители на държавни  институции и на неправителствения  сектор.

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg