Първо по рода си проучване за партньорството между агенциите и бизнеса

Изследването анализира разминаването на очакванията в работата между българските комуникационни агенции и техните клиенти

Първото по рода си проучване, реализирано от агенция за маркетингови изследвания и консултации  Blue Point и консултантска компания the other half, показва, че очакванията на комуникационните агенции и бизнеса невинаги се покриват с реалността. Това често води до напрежение в отношенията, затруднения в партньорството, както и до допълнителни разходи за търсене на нови партньори. Какви точно са тези различия и какви са съветите на специалистите за да ги изгладим?

Как агенциите определят работата с клиентите и какви са очакванията им?

Според комуникационните агенции в България, ключово за клиента е личното отношение, а основните им преимущества са креативността и стратегическото мислене. Те искат да реализират смели и различни проекти, с които да отличават клиента от конкуренцията. Но често се случва да не могат да се ангажират с конкретни бизнес резулати, спрямо целите и поставените срокове. За 68,4% от изследваните лица основната причина за това са ниските бюджети, а 51% отговарят, че ключова роля играе липсата на ясно дефинирани цели от страна на клиента.

Каква е позицията на клиентите?

За клиента много по-важно от личното отношение е задъбоченото познаване на пазара и бизнеса. Те също посочват, че най-силната страна на агенциите е тяхната креативност, но оценката им остава около средната – 6.34 по скала от 1 до 10. Основният проблем за 52,8% от компаниите е липсата на дългосрочна визия в креативния процес на агенциите, следван от лошото управление на времето  – 48,3% от тях.

Как най-добре да работим заедно?

За да достигнем така търсената симбиоза между бизнеса и агенциите, която да доведе до успешни и иновативни кампании, всяка от страните трябва да направи няколко стъпки към другата. Агенциите да започнат да поставят по-голям акцент върху вникването в същността на бизнеса и пазара, както и да действат винаги с поглед към целите. Клиентът, от своя страна, трябва да помага на агенциите с ясно дефинирани цели и начина им на измерване. Както и да участва активно в запознаването на агенцията с пазара и бизнес логиката.

Много важни елементи в комуникацията между агенция и клиент са доверието и диалогът, ако и двете страни са отворени към предложенията на другата – работата ще върви по-леко.

Въпреки всички различия, от изследването се вижда, че разликите в очакванията не са драстични и двете страни са на мнение, че разбирателството и добрите взаимоотношения са ключът към успеха. А познаването на партньора и комуникацията на различията остава най-добрият начин за изчистването им. Още интересни отговори и провокации към заинтересованите страни може да откриете в самото изследване: https://www.slideshare.net/theotherhalf/clientsagencies-partnership-survey-2019.

Темата е интересна и предполага дискусия, която ще проведем на 04.06 в 18:00 часа клуб Грамофон. Повече за събитието тук: https://www.facebook.com/events/2114974225467621/. Заповядайте!

###

За изследването:

През януари-февруари 2019 година бе проведено количествено on-line изследване, ефективно са се включили 136 представители на агенции и 108 представители на маркетингово активни компании. Представени са всички йерархични нива – от собственици/управители до стартови позиции в агенциите. Изследвани са български и международни компании от различен тип, големина и сектор.

За организаторите:

Blue Point e компания за маркетингови изследвания и консултации, търсеща отговори на конкретни управленски въпроси и предлагаща решения в контекста на пазарната реалност.

https://bluepoint.bg

the other half е консултантска компания с фокус в областта на стратегическите комуникации и изграждането на брандове, готови да посрещнат променените изисквания на хората и пазара.

https://theotherhalf.co

 

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg