Програма на PR фестивала “Денят на Бернайс” 2023

ПРОГРАМА

PR индустрия 5.0; AI възможности и заплахи

23-ти ноември 2023 – Студентски конкурс „Като Бернайс“

Място: Аулата на ФЖМК

Тема: Изграждане на “Мотивираща кампания, която да насърчи целевата аудитория да премине от Едисоновата крушка към лед осветление”

24-ти ноември 2023 – Дискусия

Място: ЛК Перото, НДК

Начало: 16:00 часа

16:00 часа – ОТКРИВАНЕ

16:05 – 17:00 ч. – ПАНЕЛ 1

ТЕМА: Използването на изкуствен интелект в съвременните комуникации

модератор: Виктория Блажева

участници: Цветелина Димитрова от агенция Блу Пойнт, Светлин Желев, главен редактор на сайта Калдата, Венцислав Вълев от Студио “Карадиме” (Karadime Studio), проф. Николай Михайлов от СУ ” Св. Климент Охридски” и Мирослав Иванов, основател и управляващ съдружник на Creative Corner.

17:15 – 18:00 ч. – ПАНЕЛ 2

модератор: Виктор Николов, Digital.bg 

участници: Катя Димитрова, основател и управляващ съдружник на групата на Интерпартнерс; Жанета Дядовска, директор “Маркетинг и корпоративни комуникации“ на bTV Media Group, Мая Костадинова, директор на отдел Стратегически комуникации в ОББ и Георги Минев, главен редактор на money.bg 

18:00 ч. – Награждаване на победителите от Студентския конкурс

18:30 ч. – Коктейл

*********************************************************

За БДВО

Българско дружество за връзки

 с обществеността (БДВО) е първата национална организация в сферата на връзките с обществеността, обединяваща практици, преподаватели и студенти по пиар в България. Дружеството е учредено през 1996 г. с цел  да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и бъдещи експерти в областта на комуникациите. 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg