Проведе се третата среща на членовете на БДВО

На 23 юни 2012 г. се състоя третата за тази година среща на членовете на Българско дружество за връзки с обществеността. По време на срещата беше направен анализ на скорошни дейности и събития и бяха планирани нови.

Срещата започна с представяне специално за членовете на наскоро излязлата книга „ПР Практика: Работа с агенция”, чиито автор е д-р Александър Христов, Председател на БДВО. Официалното представяне на книгата ще се състои на 11 юли 2012 г., за което ще бъде изпратена допълнителна информация.

Срещата на членовете продължи с дискусия относно възможностите и идеите за провеждане на обучение по презентационни умения, насочено към специалистите в сферата на комуникациите. Присъстващите членове се включиха с конкретни предложения относно формат, теми, лектори и финансови параметри на обучението, както и със споделяне на добри практики и опит в провеждането на подобен формат. В следващите две седмици ще бъде представен проект за провеждането на обучения и ще бъдат проучени възможностите за реализация.

Представено бе и участието на БДВО в процесите по промяна на Закона за обществени поръчки, както и конкретните предложения на БДВО, изпратени до ангажираните с процесите институции. Членовете на дружеството ще бъдат своевременно информирани за резултатите, следствие на работата в тази посока.

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg