Проведе се обучение „Как да намерим спонсор и как да откажем спонсорство“

На 18 октомври 2012 г. се проведе специализираното обучение „Как да намерим спонсор и как да откажем спонсорство“, организирано от БДВО. Насочено към всички, които търсят финансиране за нова инициатива, както и към организации, обект на стотици предложения за спонсорство, обучението събра представители на компании, комуникационни агенции, бизнес и неправителствения сектор.

В рамките на два модула, обхващащи важни елементи от комуникацията между различните страни в процеса по финансиране на дадена инициатива, лекторите на обучението – Виктория Блажева, Директор „Връзки с обществеността и комуникации“, УниКредит Булбанк и д-р Александър Христов, Акаунт директор в CIVITAS, представиха на участниците основните стъпки в изграждането на стратегическо партньорство с позитивен резултат за всички страни.

Обучението стартира с представяне на основните функции и характеристики на спонсорството, както и начините за ефективна комуникация с потенциалния спонсор, представен от д-р Александър Христов като „партньор, а не финансов донор”. Фокусът на първия модул бе върху начините за достигане до компаниите и правилните канали и стратегия, които всеки, търсещ финансиране, е важно да използва. Поставяйки на преден план теми като функции на спонсорството, ползи за спонсора, етапи на намиране на финансиране, изготвяне на спонсорски пакети, ценообразуване, преговори, отчетност и други, участниците в обучението имаха възможност да развият своите компетенции в посока правилна и ефективна комуникация с потенциални спонсори.

Втората част на обучението акцентира върху другата страна на процеса – компаниите, обект на стотици предложения за спонсорство и възможността за осъществяване на ефективна комуникация и изграждане на стратегическо партньорство дори в случай на отказ. Благодарение на своя дългогодишен опит и компетенции в сферата на комуникациите, както и чрез представянето на множество примери от световната практика, Виктория Блажева очерта основните моменти, важни при взимането на решение за финансиране или отказ на спонсорство. Част от елементите, представени по време на обучението „Как да намерим спонсор и как да откажем спонсорство“ бяха предварително проучване на компанията – потенциален спонсор, рекламния носител и ползите за корпорациите, причините за отказ, както и начините за отхвърляне на предложение за финансиране с позитивен ефект върху двете страни.

Със своята практическа насоченост и примери от българската и световна практика, обучението „Как да намерим спонсор и как да откажем спонсорство“ предизвика интереса на присъстващите и получи положителната обратна връзка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg