Представители на СУ ” Св. Климент Охридски” спечелиха студентския конкурс “Като Бернайс” 2023

На 24-ти ноември на официална церемония в ЛК “Перото” бяха раздадени наградите на студентския конкурс “Като Бернайс” 2023 г. Темата на конкурса тази година беше Изграждане на “Мотивираща кампания, която да насърчи целевата аудитория да премине от Едисоновата крушка към LED осветление”.

Първото място грабна отборът на Виктория Сашкова, Кристина Ангелова и Камелия Димова , възпитаниците на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет, с ръководител ас.д-р Карапенчев. Студентите.

На второ място се класира отборът на Радослав Стоянов, Виктория Латинова и Моника Павлова Виктория Сашкова, Кристина Ангелова и Камелия Димова от СУ ” Св. Климент Охридски” с ментор ас. д-р Йордан Карапенчев.

На трето място се класира отборът на Виктория Танова, Георги Бонев и Габриела Нейчева от СУ ” Св. Климент Охридски” с ментор ас. д-р Йордан Карапенчев.

Според бъдещите PR специалисти изкуственият интелект не застрашава бъдещето на тази професия, но би могъл да бъде много полезен в подготовката на една кампания.

Бих искал да изкажа своите специални благодарности към колегите преподаватели –случващото се в университетите в България искрено ме радва, тъй като там се подготвят безупречни кадри, които по-късно идват в бизнеса със солидна подготовка“, сподели след финала на конкурса Иван Янакиев, председател на БДВО.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg