Позиция на БДВО по повод Дискусията, организирана от евродепутата Николай Бареков на тема “Фалшивите новини – бунтът на масите срещу елита в XXI век”, проведена под егидата на Студентски съвет на УНСС на 1 декември 2017 г.

Позиция на БДВО

по повод Дискусията, организирана от евродепутата Николай Бареков на тема “Фалшивите новини – бунтът на масите срещу елита в XXI век”, проведена под егидата на Студентски съвет на УНСС на 1 декември 2017 г.,

Управителният съвет на Българското дружество за връзки с обществеността заявява:

– Работейки за чиста информационна среда и следвайки етичните принципи и ценности;

– Отчитайки правото на изразяване и свободно слово;

– Отчитайки правото на автономия на всяко висше училище в България;
– Уважавайки институциите на Република България и техните законноизбрани представители.

Намираме за неприемливо публична личност, допринесла систематично с дейността си за  създаването на нездравословна обществена среда и утвърдила  използването на медиите като оръжие срещу политически  и  бизнес опоненти, да провежда открита лекция във висше учебно заведение в България, касаеща темата за фалшивите новини.
Преди да бъде избран за един от българските представители в Европейския парламент, г-н Бареков използваше трибуната на двете телевизии, в които беше тв-водещ и  управител (в ТВ7) за инсинуации и внушения и манипулиране на общественото мнение, преиначавайки факти, обстоятелства или отношения. Неговото публично поведение и журналистически подход през посочения период грубо потъпкваха професионалните стандарти и етика, в т.ч. с преекспониране на теми, генериране на фалшиви новини чрез непредоставяне на цялостна информация и преднамерено дискредитиране на бизнеси и представители на български компании. За своето поведение той е осъден за клевета.

Накратко – претенцията за г-н Бареков, чрез лекцията пред студенти да представи темата за фалшивите новини като опит за реакция на т.нар. маси срещу елита е отново манипулативна, неетична, дори цинична, и недопустима от гледна точка на професионалните стандарти както на почтената журналистика, така и на всеки отговорен политик.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg