Общо събрание и годишна среща на членовете на БДВО

На 18 февруари, събота, се проведе редовното годишно събрание на членовете на Българско дружество за връзки с обществеността, което бе последвано и от първата по рода си годишна среща на членовете на Дружеството.

По време на годишното събрание бе представен отчет за дейностите на организацията през изминалата година, както и програма и насоките, в които ще работи Дружеството през 2012 г., а и в по-дългосрочен план. В състава на Управителния съвет влезе свежо попълнение в лицето на Мила Миленова – член на Комисията по етика от 2009 г., практик в сферата на комуникациите с над шестгодишен опит и хоноруван асистент по маркетинг в УНСС. Мила Миленова ще работи главно за работата по проекти за позиционирането на организацията в онлайн средата, както и за управлението и популяризиране на интернет платформата на БДВО, която към момента е в процес на развитие. Първата по рода си годишна среща на членовете на БДВО протече изключително разгорещено, участниците споделиха свои предложения и идеи и не спестиха критични бележки. Сред обсъдените теми бяха текущото състояние на организацията и възможности за финансиране на дейността, необходимостта от по-активна работа в посока утвърждаване на имиджа и интересите на професията и на PR специалистите, комуникация с бизнеса, медиите и външните публики, какво дава и какво повече трябва да дава членството в БДВО, формат и възможности за организиране на събития, теми за дискусии от интерес на PR общността и други.

Вашият коментар

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg