Носители на ПР Приз 2020 “Промените са ни в природата”

Носители на ПР Приз 2020

Категория Корпоративна комуникационна кампания

“Заедно напред”, клиент: Пощенска банка; агенция: Proximity Sofia/ BBDO Group  – Първо място

Равни в работата, заедно в успеха; клиент: Accenture България; агнеция: Параграф 42  – Второ място

Върни се в България, добра оферта е; клиент: TELUS International Europe Bulgaria; агенция: proof. – Трето място

Категория Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност

Гледай реклами с кауза; клиент: А1; реализиран от: А1  – Първо място;

Роботим в А1 / Robotim@A1; клиент: А1; реализиран от: А1 – Второ място

Ти и Lidl за по-добър живот; клиент: Лидл България; агенция: Key Experts Group  – Трето място

Категория Комуникационен проект в неправителствения сектор

Мисия платено; клиент:  Асоциация на колекторските агенции в България; агенция ПР2  – Първо място

Театър пред театъра 2019; клеинт: Народен театър “Иван Вазов”; реализиран от: Народен театър “Иван Вазов” – Второ място;

Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България.; клиент: Сдружение с нестопанска цел „Твоето бъдеще е тук.“; реализиран от Сдружение с нестопанска цел „Твоето бъдеще е тук.“  – Трето място

Категория Комуникационен проект в публичния сектор

Lehren ist Cool; клиент: Гьоте-институт България; агенция: Пи Ар Пойнт – Първо място

,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат”; клиент: Съюз на пивоварите в България (СПБ); реализиран от: Съюз на пивоварите в България (СПБ)  – Второ място

Категория Проект за вътрешни комуникации

Екип Синьо преминава на зелено; клиент: КВС Груп в България; реализиран от: ОББ  – Първо място

„Заедно напред“ – един екип, една банка; клиент: Пощенска банка; реализиран от: Proximity Sofia/ BBDO Group – Второ място

Office Sweet Office; клиент: А1; реализиран от: А1  – Трето място

Категория Комуникационен проект за продукт или услуга

A1 Wallet – Телефонът ти става портфейл!; клиент:  А1; реализиран от: А1 – Първо място

Дигитално мастило; клиент: ОББ; реализиран от: ОББ – Второ място

А1 Xplore TV – новата интерактивна телевизия! клиент:  А1; реализиран от: А1 – Трето място

Категория Специално събитие

5G на живо без нито един пострадал гълъб; клиент:  А1; реализиран от: А1 – Първо място – Първо място

Мобилното приложение Е- SOS; клиент:  VIVACOM; агнеция: ПР агенция „ОТ-ДО Консулт“  – Второ място

Режисьори на успеха; клиент:  А1; реализиран от: А1 – Първо място – Трето място

Категория Кризисни комуникации

Работа и дигитална солидарност по време на извънредно положение; клиент:  А1; реализиран от: А1 – Първо място

GREAT История за една очаквана и една неочаквана криза; клиент: УниКредит Булбанк; реализиран от:  УниКредит Булбанк – Второ място;

Комуникация в пандемична обстановка – преобразяване на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ ; клиент: JobTiger; реализиран от: JobTiger  – Трето място

Категория Дигитална кампания или проект

„Черен петък 13-и“; клиент: ДЗИ; агенция Guts&BrainsDDB – Първо място

Академия за котки инфлуенсъри на Purina One; клиент: Nestle България; агениця: All Channels Communication I PR – Второ място

Социална кампания #стигамрънка; клиент: Career Show; реализиран от: Career Show  – Третор място

Категория Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding

Равни в работата, заедно в успеха; клиент: Accenture България; агенция: Параграф42  – Първо място

„Заедно напред“; клиент:  Пощенска банка; агнеция: Proximity Sofia/ BBDO Group  – Второ място

Върни се в България, добра оферта е; клиент: TELUS International Europe Bulgaria; агенция: proof. – Трето място

Категория Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри

Позициониране на Теодора Петкова, CEO; клиент: УниКредит Булбанк; реализиран от: Уникредит Уникредит – Първо място;

Социална кампания #стигамрънка; клиент:  Career Show; реализиран от: Career Show – Второ място

Вкусът на дома; клиент:  Mastercard; агенции: Маккан Ериксон София, Chapter 4 Communication  – Трето място

Комуникационна агенция на годината (специална категория)

InterImage Great work WORKS; ИнтерИмидж агенция за ПР и корпоративни комуникации – Първо място

Вътрешен комуникационен отдел на годината (специална категория)

Корпоративни комуникации на А1 – Първо място

Два отбора – един екип; Пощенска банка – Второ място

TELUS International Europe  – Трето място
Специална награда на КРИБ:
“Живи и здрави”; клиент:  Алианц България; агенция: Key Experts Group

Специална награда на сп. Мениджър:
Вкусът на дома; клиент: Mastercard; агнеции:  Маккан Ериксон София, Chapter 4 Communication

Специална награда на Комисия по професионална етика:
Театър пред театъра 2019; клеинт: Народен театър “Иван Вазов”; реализиран от: Народен театър “Иван Вазов” – Второ място;

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg