Надя Манова е новият стипендиант на БДВО

Надя Манова е победител на студентския конкурс със стипендия в памет на проф. д-р Тодор Петев. Стипендията се връчва на бъдещ PR специалист и за нея се кандидатства с есе, свързано с големите промени в обществата и бъдещето на комуникациите и на ПР професията.

Темата на конкурса тази година беше „Комуникатори на PRомени – какво предстои и как да бъде обяснено?“

Надя спечели стипендията на стойност 1000 лв. и възможността да участва в организацията на три събития на БДВО.

Надя Манова е студент в IV-и курс към катедра “Медии и обществени комуникации” в Университета за национално и световно стопанство. Надя Манова е самото въплъщение на организационна стихия, ненадминат пътешественик по света, майстор на думи и виртуоз на графичния дизайн. Надя е еталон за съвършенство, двукратен лауреат на желаната награда „Талант на годината“ – първо в категория “Журналистика” през 2021 г., а след това и в престижната категория „Маркетинг и реклама“ през 2022 г. Нейната отдаденост не познава граници и тя е ценен стажант в катедра “Медии и обществени комуникации” от повече от две години, където усъвършенства уменията си за управление на социални мрежи. Надя завършва езикова гимназия СУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” в гр. Русе с три езика – френски, английски и испански език. Още от ученическите си години, тя започва да пътува по програма Еразъм и посещава много събития, които я мотивират да кандидатства специалност “Журналистика” в УНСС. Повече от година и половина Надя работи като маркетинг специалист в английската медийна компания Commetric. Тя е истински пионер, вдъхновяващ другите с безграничната си креативност и предприемачески дух. Надя приема и още едно предизвикателство – продуцент на студентският подкаст “МедияКаст” на катедра “Медии и обществени комуникации”.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg