Комисията по етика е първият и единствен до момента орган за саморегулация в сферата на етиката в пиар професията в нашата страна. Комисията е независим орган към Българско дружество за връзки с обществеността, като основна нейна функция и база за позициите и решенията й е Етичния кодекс на пиар специалистите в България, приет от всички професионални организации през 2005 г.

Комисията по етика отговаря за популяризирането и прилагането на добри практики областта на публичните комуникации в България. Тя е органът, който дава становище при възникнали казуси и определя дали използваните практики са  етични или неетични. Комисията се стреми да решава обективно всички възникнали казуси, нарушаващи интересите на легалния и етичен бизнес по отношенеи на връзките с обществеността. Стремежът и е да защитава професионалните права и интереси на всички специалисти по комуникации в България и да подпомогне гражданското общество и демократичните принципи на работа в сферата на комуникациите в страната.

Състои от 3-ма членове и се избира на Общо събрание на БДВО с мандат от две години.

Членовете на Комисията за професионална етика не могат да бъдат едновременно и членове на Управителния съвет.

Председателят на Комисията се избира на нейното първото заседание.

Председател на Комисията за професионална етика

Пепи Димитрова

Пепи Димитрова е собственик на комуникационна агенция пr2 и има над 15 години опит във връзките с медиите и изграждането и поддържането на корпоративен имидж. Била е репортер в сутрешния блок на NOVA, както и мениджър комуникации в най-големия холдинг в сферата на недвижимите имоти у нас – AG Capital. Като независим консултант се грижи за имиджа на различни браншови и професионални организации. Избрана за член на Управителния съвет на БДВО през ноември 2017 г.

.

Членове на Комисията за професионална етика

д-р Яна Събева

Д-р Яна Събева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по реторика, политически маркетинг, бизнес комуникация и връзки с обществеността.

В периода 1996 – 2004 г. работи като икономически журналист във водещи печатни издания сред които сп. „Сега“, в. „Банкеръ“ и в. „Капитал“. След това кариерата й преминава в сферата на връзките с обществеността, като професионалният й път е свързан с IDEO Saatchi&Saatchi и Ogilvy PR.

.

Мая Костадинова

Мая Костадинова оглавява отдел Стратегически комуникации в ОББ.

Има над 15 години опит в публичните комуникации, като преди да постъпи в ПР отдела на една от водещите банки в България, заема длъжността на Директор обслужване на клиенти  в  Аll Channels | PR. Началото на кариерата си стартира в централата на Европейски младежки форум в Страсбург, след което се връща в България, за да се присъедини към екипа на Атлантическия клуб. Костадинова e магистър от University of London,  специалност International Business Essentials.

Вашият коментар