Комисията по професионална етика към БДВО ще връчи своята традиционна награда в ПР Приз 2018

0

Комисията по професионална етика към БДВО
ще връчи своята традиционна награда в ПР Приз 2018

 

София, 21.05.2018 г. – Комисията по професионална етика към Българското дружество за връзки с обществеността ще връчи своята награда на един от всички проекти, които се състезават в различните категории на XVIII Фестивал ПР Приз 2018 г.

Решението на членовете на Комисията се базира на принципите, заложени в Етичния кодекс на ПР-професионалистите в България. Комисията се запозна с проектите, които се съревноваваха в конкурсната програма, като нейните членове присъстваха на трите дни от представянията.

„Отличаването на един от всички проекти е нашият знак към пр-общността у нас за значението на етичните принципи при структуриране, планиране и изпълнение на всеки един комуникационен проект. Общуването със заинтересованите страни и публики, както и кохеретността между думи и действия, са сред водещите при спечелване на доверието на обществото в цялост.“ – коментират членовете на Комисията по професионална етика.

 

Етичният кодекс на ПР специалистите в България е приет от всички професионални организации за публични комуникации в страната. Той е достъпен от този линк.

Основната роля на Комисията по професионална етика работи е да се утвърждава професията на комуникаторите в България, да се налагат добрите етични практики и да се предствят и начините за преодоляване на лошите примери. КПЕ работи по утвърдени от УС на БДВО правила, които са достъпни от този линк.

Share.

Comments are closed.