Комисията по професионална етика към БДВО ще връчи своята традиционна награда в ПР Приз 2018

Комисията по професионална етика към БДВО
ще връчи своята традиционна награда в ПР Приз 2018

 

София, 21.05.2018 г. – Комисията по професионална етика към Българското дружество за връзки с обществеността ще връчи своята награда на един от всички проекти, които се състезават в различните категории на XVIII Фестивал ПР Приз 2018 г.

Решението на членовете на Комисията се базира на принципите, заложени в Етичния кодекс на ПР-професионалистите в България. Комисията се запозна с проектите, които се съревноваваха в конкурсната програма, като нейните членове присъстваха на трите дни от представянията.

„Отличаването на един от всички проекти е нашият знак към пр-общността у нас за значението на етичните принципи при структуриране, планиране и изпълнение на всеки един комуникационен проект. Общуването със заинтересованите страни и публики, както и кохеретността между думи и действия, са сред водещите при спечелване на доверието на обществото в цялост.“ – коментират членовете на Комисията по професионална етика.

 

Етичният кодекс на ПР специалистите в България е приет от всички професионални организации за публични комуникации в страната. Той е достъпен от този линк.

Основната роля на Комисията по професионална етика работи е да се утвърждава професията на комуникаторите в България, да се налагат добрите етични практики и да се предствят и начините за преодоляване на лошите примери. КПЕ работи по утвърдени от УС на БДВО правила, които са достъпни от този линк.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg