Изгубени в превода: PR-и и журналисти по пътя към чиста информационна среда

На тази тема е посветен „Денят на Бернайс“ 2020, който „Българското дружество за връзки с обществеността“ ще отбележи с поредица от онлайн събития

На 20 и 21 ноември 2020г за седма поредна година „Българското дружество за връзки с обществеността“ (БДВО) ще отбележи с поредица от инициативи Денят на Бернайс, посветен на рождението на един от основателите на PR професията, Едуард Бернайс.

Тази година темата на Денят на Бернайс е „Изгубени в превода: PR-и и журналисти по пътя към чиста информационна среда”. Избраната тема цели дискусия по процесите и промените, през които минава професията на комуникационния експерт, нуждата от спазване на етичните норми и непрекъснато издигане на професионалните стандарти. Тя е провокирана от разбирането, че журналисти и PR-и са призвани да работят за осветяване на обществено значимите процеси и подобряването на публичния диалог в настоящата променена среда.

Програмата на Денят на Бернайс 2020 включва:

20 ноември, петък:

  • Академичен омнибус;
  • Студентски конкурс „Като Бернайс“ за студенти, изучаващи комуникации, със задание – представяне на комуникационна кампания на тема „Кание Уест – кандидат-президент на САЩ“;
  • Обучение за студенти и членове на БДВО на тема „Как ефективно да общуваме с медиите“, с лектори Теодора Енчева, журналист в bTV и Ружа Загорска, изпълнителен директор на Site Media.

21 ноември, събота:

  • Кръгла маса/дискусия с участието на водещи журналисти и PR специалисти, на която ще бъдат обсъдени темите: PR-ът – начин на (зло)употреба, журналистът – войнът на (не)свободното слово, политикът – платеният глас на народа, PR-и и журналисти в търсене на истината – този неясен обект на желанието, етиката в PR-а и етиката в журналистиката, и др.
  • Награждаване на най-добрите участници в студентския конкурс.

Събитието има за цел да фокусира вниманието върху най-новите практики и бъдещето на професията на комуникационните експерти, и да ангажира PR практици, журналисти, представители на академичната общност, студенти и хора от бизнеса в диалог за актуалните за състоянието на публичните комуникации теми.

Следете сайта https://bdvo.org и Facebook страницата на БДВО, където ще бъдат представени участниците в дискусията на 21 ноември, ще бъде публикувана информация за студентския конкурс и важни детайли как може да станете част от онлайн инициативите.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg