Иван Янакиев е избран за втора поредна година за председател на БДВО за 2024 г.

Мариана Петкова, Кремена Георгиева и Мая Костадинова влизат в състава на Управителния съвет на организацията

В сряда, 26 април, 2023 г., в зала Булевард 138, София, се проведе годишното отчетно-изборно
събрание на БДВО – първата в страната браншова организация в сферата на PR. Анита Бедин,
председател на организацията за 2022 г., представи дейността през 2022 г, като отбеляза
„годината на голямото завръщане“ към активен комуникационен и събитиен модел на работа,
както за бизнеса, така и за организациите. Анита Бедин отчете изминалата година като активна и
ползотворна за Дружеството.
БДВО продължава да работи активно със своите членове и през 2022 г. като организира и
осигурява участие в собствени и партньорски събития, включване в широк набор нетуъркинг
срещи, дискусии и обучения, „Sales in PR“ и „Как да напишем успешно ентри за PR Приз“.
Членстовото в организацията дава възможност за повишаване на професионалните знания и
умения, и принадлежност към комуникационната общност.
БДВО отчете като много успешни партньорствата си с различни организации, подписали Етичния
кодекс на PR специалистите в България, с Фондация bCause, Български дарителски форум (БДФ),
Фондация Инициатива за финансова грамотност, Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ),
Коалиция Медийна грамотност и с работодателски организации като КРИБ, БСК, Българска мрежа
на Глобалния договор на ООН.
Работата за обединяване на комуникационната академична общност и pr практиците продължи и
през 2022 г. С подкрепата на БДВО, на 1 ноември 2022 г. катедра „Медии и обществени
комуникации“ към УНСС стана катедра на ЮНЕСКО и промени наименованието си на „Медийна и
информационна грамотност и културни политики за устойчиво развитие“.
Иван Янакиев, председател на БДВО за 2023 г. представи годишната програма на Дружеството и
акцентира предстоящия PR Приз, който се организира за 23 ти път. Koнĸypcът oтличава нaй-
дoбpитe ĸoмyниĸaциoнни ĸaмпaнии в Бългapия за изминалата година, като обхваща всички
сектори на икономиката, неправителствената, академичната и институционалната сфера.
Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, преизбра единодушно за председател
за 2024 г. Иван Янакиев. Досегашните членове на УС Жанета Дядовска, Гергана Иванова и
Десислава Еленкова запазват позициите си. Към тях се присъединяват Мариана Петкова, Кремена
Георгиева и Мая Костадинова, на мястото на Анита Бедин, Диляна Йорданова и Елена Спирина.
Беше обновен състава и на Комисията по професионална етика, в която, с двугодишен мандат
влизат доц. Яна Събева, председател на комисията, Ивайло Велков и доц. Димитрина Стефанова.

Контролният съвет на БДВО за следващия мандат ще е в състав Силвия Костова – председател,
Росица Вартоник и Диляна Йорданова.
**************
Нови чланове на УС
Мариана Петкова
ПР специалист с над 12 години опит в комуникациите, с фокус върху изграждане и позициониране
на корпоративния бранд и устойчивост. През годините придобива опит в изграждане на 360-
градусова комуникация, ПР стратегии, ефективни връзки с медиите, СSR, връзки с институции,
изграждане на общности и управление на кризи. Мариана придобива опит в институционалния,
бизнес и неправителствения сектор, като заема различни мениджърски позиции в Екопак
България, член е на Европейската асоциация на комуникационните директори, управлението на
комуникациите на фондация „За Нашите Деца“, старши ПР експерт в комуникационна агенция
ИнтерИмидж, част от Interpartners Group, където работи за създаване и реализация на цялостни
комуникационни стратегии за водещи международни и локални компании, сред които DEXCOM,
Schwarz IT, Astellas.
Член е на БДВО от 2014г., а през 2019 г. е избрана за член на контролния съвет на организацията.
Кремена Георгиева
Кремена Георгиева е доктор по реторика и ПР. Тя е практик с повече от 15 години опит в масовите
комуникации, като през последните 7 години специализира в обществените комуникации.
Специалността й са кризисните комуникации.
Оглавявала е комуникациите в Mинистерството на околната среда и водите и в Mинистерството на
труда и социалната политика. В последните 3 години тя е част от екипа на Столична община и
отговаря за управлението на комуникацията на зелените теми там. Носител е на множество
награди за успешни комуникации, включително и на 1во място на наградите “ПР Приз” за
комуникацията на пенсионната реформа.
Мая Костадинова
Мая Костадинова оглавява отдел Стратегически комуникации в ОББ. Има над 15 години опит в
публичните комуникации, като преди да постъпи в ПР отдела на една от водещите банки в
България, заема длъжността на Директор обслужване на клиенти в Аll Channels | PR. Началото на
кариерата си стартира в централата на Европейски младежки форум в Страсбург, след което се
връща в България, за да се присъедини към екипа на Атлантическия клуб. Костадинова e магистър
от University of London, специалност International Business Essentials.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg