За повече информационна хигиена в кризисни ситуации

 Становище на ПР организациите в България

Светът е в изпитание. България е под напрежение. Възможните развития на кризата с коронавируса са много и с непредвидими последствия, дори за медицинските специалисти. Те тестват по нов начин способностите за възприятие както на широката общественост, така и на отделния гражданин. Комбинираните и многопластови послания могат да влияят по коренно различен начин решенията и поведението на всички нас. Нещо повече, ситуацията и възможните резултати от нея да поставят под напрежение и системите на здравеопазване на държавите, в това число и нашата.

В подобна безпрецедентна обстановка ПР организациите в България изразяваме нашата надежда и увереност в професионалните и компетентни действия на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. Информираността на населението и комуникацията с всички публики са от първостепенно значение във всяка кризисна ситуация. Нашата позиция се основава и на призивите на Световната здравна организация за активно участие, съзнателни действия, личен принос и дисциплина на всяка институция и на всеки един гражданин за справяне със заразяването с коронавирус.

В тази връзка бихме искали да изразим дълбоките си опасения за съществуващите практики да се дава публична трибуна чрез медии за изказвания и изявления на всевъзможни лица, които не са специалисти в областта на здравеопазването. Това са опити за нагаждане на действителността към някакви твърдения, което винаги е опасно.

Като професионални комуникатори заявяваме, че подобни послания могат да доведат до подвеждане на масовата публика, увеличаване на страхове и паника и взимане на нерационални решения. Нещо повече, в кризисна ситуация като настоящата с обявената вече от СЗО пандемия на коронавирус, подобни действия могат да доведат до подкопаване авторитета на учени и специалисти, които са призвани да са стожер на знанието и научното обяснение на нещата. В подобни ситуации, точно те – учените – са източник на спокойствие и увереност както за отделния гражданин, така и за действията и мерките на правителствата. Когато на карта са поставени живота и здравето на цялото население, както и устойчивостта на здравната система, използването на псевдо-инфлуенсъри в стратегически план е изключително вредна практика. Дори толерирането на техните участия с аргумента за „право на изразяването“ в подобни ситуации, както и при нормални обстоятелства, е недопустимо.

Позволяваме си да се обърнем към частни и обществени телевизии и други медии с препоръка да не се излъчват предавания, които разклащат основите на науката, внушават несигурност в даването на аргументи и пораждат съмнения в експертността на специалистите. За всички трябва да е пределно ясно: доказаните факти нямат алтернатива. Има наука: има математика, вирусология, биология, химия. Цивилизационният ни избор да сме част от разумното човечество и да загърбим племенните ритуали и вярвания, не може и не трябва да бъде поставен под съмнение. Важността на този избор е валиден особено в случай на криза.

Затова препоръчваме на цялата общественост – отделните институции, медии, заинтересовани страни, както и  отделните граждани – да се стремят и да спазват повече информационна хигиена. Тя включва доверие и позоваване на учени, експерти и оторизирани представители на институциите. Тя изисква недопускане създаването на паника и увеличаване на несигурността у масовата публика.

Особено през XXI век комуникацията е изключително важен фактор и е част от всяка управленска система. Тя е особено необходима и има своето значение в подобна безпрецедентна кризисна ситуация с глобални измерения. За нас правдивата, базирана на фактите и на истината комуникация, стои в основата на съхраняването ни като общество.

С уважение:

 

Илияна Захариева, председател на УС на БДВО

 

Мария Гергова, председател на УС на БАПРА

 

Михаела Малеева, изпълнителен директор на АСКО

 

Д-р Ваня Бабанин, ръководител на българския клон на ЕАКД

 

Любомир Блатски, председател на ДПВОСБЖ

 

Даниел Киряков, Председател на Комисия по професионална етика към БДВО

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg