До 2005 г. БДВО спазваше приетият през 2000 г.Кодекс на професионалните стандарти на БДВО.

През 2005 г. БДВО бе една от организациите, която съвместно с Българска Асоциация на ПР Агенциите (БАПРА), Асоциация ИМАГИНЕС и членовете на IPRA в България се обединиха около инициативата за създаване на единен Етичен кодекс на ПР специалистите в България.

Етичният кодекс на ПР специалиститe в България бе развит на базата на Кодексите, приети от четирите асоциации (БДВО, БАПРА, Асоциация ИМАГИНЕС и IPRA България), Етичния Протокол на Global Alliance и Кодекси на национални ПР организации.

На 7 юли 2005 г. в Гранд Хотел София председателите на БДВО, БАПРА, Асоциация ИМАГИНЕС, IPRA България, АСКО (Асоциация на специалистите по комуникации в общините) и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ подписаха Декларация за приемане на единния Етичен кодекс на ПР специалиститe в България.

15 години по-късно, на 07 юли 2020 г. обединената общност на ПР-специалистите и ПР-агенциите прие и подписа обновен етичен професионален кодекс – Софийска харта за етични комуникации. Подкрепа за общите етични норми дадоха седем представителни организации от ПР-сектора: Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), Европейска асоциация на комуникационните директори (EACD), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, както и Комисията по професионална етика към БДВО.

Софийската харта за етични комуникации бе подписана по време на отбелязването на първия официален професионален празник на ПР специалистите (7 юли). Той бе официално обявен с Решение на Министерския съвет тази година, като признание за световните успехи на българската ПР-индустрия и активното й участие в процесите по развитие на комуникационния бизнес в цял свят, така и за ролята й за подобрение на бизнес средата и социалната ангажираност у нас.

Илияна Захариева, председател на УС на БДВО: “Обновеният Етичен кодекс на ПР професионалистите е възможен благодарение на колегите, които създадоха първия такъв преди 15 години. Те поставиха началото на обединената комуникационна общност у нас, която работи с високи професионални стандарти през всичките тези години. Динамиката на нашата професия и на света около нас изискваше нов, съвременен прочит на този документ и съм щастлива, че днес положихме началото на Софийската харта за етични комуникации, която ще следваме във все по-предизвикателната комуникационна среда.”

За да видите пълните документи, моля изберете връзките по-долу:

Вашият коментар