Органите на управление на Българско дружество за връзки с обществеността са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател на Управителния съвет;
4. Комисия за професионална етика.

Вашият коментар