Етичната комисия към БДВО ще връчи Специална награда в рамките на 17-я PR Приз

Комисията по професионална етика към Българското дружество за връзки с обществеността (КЕ към БДВО) ще връчи своята традиционна вече Специалната награда. Това  ще  се случи по време на награждаването на отличените проекти, участвали в 17-тото издание на PR Приз, на 18 май т.г., от 19:00 ч. в Софийска градска художествена галерия.

Целта на наградата е да насърчи пиар-специалистите в своята работа да прилагат, да следват  и да се уповават на Етичния кодекс и заложените в него принципи. Членовете на КЕ ще изгледат всички публични представяния и ще ги оценяват по критерии,  отделни  от тези Журито на PR Приз.

„Във вълнуващо очакване сме да оценим и да връчим Специалната награда на Етичната комисия към БДВО. За нас това е също специален момент, защото след обновяването на състава, поехме редица отговорности, сред които популяризирането на Етичния кодекс. Достигането на неговите принципи и насърчаването на тези, които ги прилагат отговорно, се получава с най-широк отзвук през престижни събития като PR Приз.“ – посочиха експертите от КЕ.

Носител на първата награда на КЕ през 2015 г. стана Национална агенция по приходите с проекта „Влез в час с данъците“. През 2016 г. вторият носител бе „Британски съвет България“ за проекта „5-ти Софийски фестивал на науката”.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg