Диляна Костадинова и Петя Гергова са студентите, получили стаж в PR отдела на Мтел

Диляна Костадинова и Петя Гергова са студентите, които получиха стаж в PR отдела на Mтел. През тази година, компанията реши да даде стаж на двама от студентите, участвали в Mtel PR Challenge Contest 2014. Диляна ще трупа знания и ще разкрива своя професионален потенциал в областта на външните комуникации, а Петя ще бъде ангажирана в отдела по “Вътрешни комуникации”.

Четвъртото издание на студентския конкурс, което БДВО, реализирано съвместно с Mтел, предложи сериозна конкуренция, като на финала шест студенти представиха своите проекти по предварително зададената тема: “Интернет за всички”. Според оценката на журито, най-висок резултат имат проектите на Любомира Попова, студент в УНСС, Веселина Стефанова – НБУ и Ана Манукян от Бургаския свободен университет.

Като допълнителен бонус за финалистите в конкурса, БДВО ще предостави възможност на всеки един от студентите възможност да участва безплатно в обучението: “Корпоративната социална отговорност – планиране, измерване на ефекта, оценка и отчетност на кампании за социална ангажираност”, което ще се проведе на 25 юли от 14.30 часа, във ФЖМК и е част от програмата на Осмия PR Фестивал в България.

Диляна Костадинова е студентка трети курс в Университета за национално и световно стопанство. Учи туризъм, но въпреки това вижда професионалното си развитие в сферата на комуникациите. Тя се включва в различни програми като Mtel PR Challenge Contest 2014, защото иска да трупа знания и опит, за да осъществи мечтата си – да работи това, което й харесва.

Петя Гергова е студентка в трети курс в Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Все още не знае в каква специалност ще я преразпределят, но силно се надява това да е “Международни икономически отношения”. Харесва й да се занимава с PR и реклама. Интересува се от въпроси, свързани с устойчивото развитие и хуманитарната помощ. След време вижда себе си в международна компания, която да й дава възможност да се развива и да се занимава с това, което й доставя удоволствие.

 

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg