Дигиталното фабрикуване на съгласие – академичен омнибус на БААК

На 25 ноември от 15:00 до 17:00 часа ще се проведе академичен омнибус на тема “Дигиталното фабрикуване на съгласие”, част от фестивала “Денят на Бернайс”. Омнибусът е неразделна част от програмата на Фестивала и се организира от Българската академична асоциация по комуникации.
Вижте програмата по-долу:

15.00-15.15 ч
Откриване на академичния омнибус и встъпителни думи от проф. дфн. Милко ПЕТРОВ, председател на БААК и г-жа Елица МАТЕЕВА, изпълнителен директор на БДВО

15.15-15.30 ч
Проф. дфн. Иванка МАВРОДИЕВА (Философски факултет, СУ). Социалните мрежи като дигитална среда за Game Changers

15.30-15.45 ч
Доц. д-р Стефан СЕРЕЗЛИЕВ (Филологически факултет, ВТУ). Дигиталният брандинг и дигиталните просюмъри в епохата на постистината

15.45-16.00 ч
Гл. ас. д-р Яна СЪБЕВА (Философски факултет, СУ). Реторически техники в маркетинговите кампании в условията на пандемия

16.00-16.15 ч
Гл. ас. д-р Лора СИМЕОНОВА (Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ). Вирусът на инфодемията, сблъсъкът на инфлуенсърите и (не)възможното съгласие

16.15-16.30 ч
Докторант Гергана ДОНЧЕВА (Факултет „Икономика на инфраструктурата“, УНСС). The Game Changers – тяхно величество мобилните приложения: Публичните комуникации чрез мобилни приложения в здравната сфера

16.30-17.00 ч
Дискусия

Академичният омнибус ще бъде излъчван във FB страницата на БДВО.

BDVO_Bernais_acad omnibus

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg