Дигитални трансформации, породени и развиващи се в следствие на COVID-19

Защита на данните, кибер сигурност и подобряване на потребителското изживяване са приоритетни за компаниите, според световно проучване на Equinix.

EQUINIX* оповести резултатите от проучване в световен мащаб сред 2600 водещи технологични отдела на компании от различни сектори за нагласите към случващите се вече промени, което открои дигиталните тенденции за 2020 – 2021 година.

2020 година накара редица сектори да преосмислят стратегиите си в рамките на броени дни и да поемат курс към дигитализацията. Някои от тях бяха подготвени за промените, други не чак толкова. IT секторът, макар и изначало да е дигитален и гъвкав също бе засегнат сериозно. В резултат на пандемията 47% компаниите посочват, че са били принудени да съкратят времето за плавно и поетапно преминаване от традиционните и добре познати модели и методи на работа, и да се трансформират дигитално. 41% от анкетираните мениджъри заявяват, че са забавили тези процеси, а на 12 % пандемията не се е отразила по никакъв начин.

Дигиталната трансформация има отражение и върху бюджетите на компаниите, като 42% от тях споделят, че е трябвало значително да увеличат бюджета си, дори да намерят допълнителни средства, за да могат да отговорят на нуждите. За други 42% това не се е наложило. В рамките на последната година IT секторът успя да анализира създалата се ситуация и да започне да работи по своето преструктуриране. 58% от компаниите осъзнават, че инвестициите в технологиите са задължителни. Останали 42% декларират, че вече разполагат с всичко необходимо и не смятат да инвестират допълнително средства към момента.

Няма как да не бъде обърнато внимание и на въпросите, касаещи работните процеси. Ключовото тук е дали компаниите ще успеят да се нагласят към тези промени и как това ще се отрази на тяхната работа. В момента пред всички тях седи възможността да станат по-гъвкави, но преди това трябва да съумеят да изградят устойчиви екипи, които лесно да възприемат дигиталната среда, в която са поставени. От работа в офис, COVID-19 даде възможност на хората да работят вкъщи и голям процент от компаниите са съумели да се приспособят. Моделът се оказва работещ и нагласите на 64% от технологичните департаменти в дългосрочен план са да запазят това и след като отмине пандемията, останалите 36% очакват служителите си да се завърнат в офисите си.

Миграция към cloud услуги
Дигиталната трансформация по отношение на облачните решения не е лесна. Успешното внедряване на хибридна multicloud стратегия може да подобри сигурността, гъвкавостта и клиентското изживяване. Как напредват технологичните лидери в тази област и различава ли се в различните региони? Какви са намеренията в дългосрочен план на IT отделите в различните части по света? Между 68% и 73% от технологичните лидери в световен мащаб заявяват, че биха изнесли още функции в облака. Те планират в рамките на следващите 12 месеца да предприемат стъпки за тази промяна.
През последната година се наблюдава значителна промяна и в нагласите на компаниите по отношение на публични, частни, хибридни и multicloud системи. Резултатите в сравнение със същото проучване, проведено миналата година показва, че интереса към хибридните облачни модели се е увеличил с 12%. Този модел е предпочитан в световен мащаб от технологичните компании, като най-силно възприемане на технологията се наблюдава сред страните от Азиатско-тихоокеанският регион. Регионите където частният облак продължава да е най-широко разпространен са държавите от в Европа, Близкия Изток и Африка (ЕМЕА).

5G технологията
От 5G се очаква да покрие високите стандарти наложени от бизнеса в последните години, а именно – по-голяма стабилност на връзката и капацитет. 5G технологията е свързаност от ново поколение с редица предимства. Очакванията на бизнеса са високи, но какви резултати очакват водещите дигиталните компании?
Когато става въпрос за 5G не може да бъде говорено единствено за предимства и възможности на технологията, сигурността също е ключов елемент. Пред тази иновация на дневен ред седят въпроси като подобряване на киберсигурността, дигитализиране на IT инфраструктурата, защита на данните срещу изтичане и други, и вече са сред основните приоритети на организациите в световен мащаб. Тези притеснения имат своето логично обяснение, а именно нарастващия брой компании, които мигрират процеси към облачни услуги.

Експанзия към чужди пазари
Друго предимство от тази глобална дигитализация, на която сме свидетели в момента, е възможността за експанзия към чужди пазари. 57% от IT сектора заявява, че планират такава с помощта на виртуални връзки, които няма да наложат изразходването на допълнителни средства за изграждането на физическа инфраструктура. 36% все още нямат такива планове, а едва 8% са категорични, че не планират такива действия.

Устойчивост

equinex csrТехнологичната общност все повече осъзнава необходимостта от устойчивост на тези настъпващи промени. По-голямата част от дигиталните лидери (57%) в световен мащаб декларират, че имат дългосрочен план за устойчивост за своята ИТ инфраструктура. Спрямо същото проучване правено периода 2019 – 2020, за 2020 – 2021 се наблюдава ръст на процента на социално отговорните компании. Те поставят на преден план влиянието на производителите на технологични решения върху природата и околната среда, измерват въглеродния отпечатък, който оставят в името на развитието на тази технология. На фиг. 2 може да бъде видяно процентно съотношение между различните региони и нагласите на IT организациите към екологично ориентираните компании и техните продукти.

Доколко са приоритетни всяка от следните цели за технологичната стратегия на вашата организация? Вижте сравнителните данни:

equinex сравнение

 

*Equinix е световна компания за цифрова инфраструктура и облачни технологии. Работят за организации в областта на финансите, производството, мобилността, транспорта, държавното управление, здравеопазването и образованието в целия свят. Основана в Силициевата долина през 1998 г. , днес компанията има над 220 центъра за данни на над 60 пазара на 5 континента.

Цялото проучване можете да намерите на сайта на Equinix  https://www.equinix.com/.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg