Две награди в PR Приз 2021 ще отличат проекти за спазване на високи етични стандарти

Тазгодишното издание на PR Приз е в активна фаза на набиране на кандидатури. Освен върху промяната на комуникационната среда, предизвикана от Covid-19, то ще постави акцент и върху спазването на етичните правила.

“Последните две години бяха изключително динамични. Някои бизнеси трябваше да се справят с предизвикателствата на бързия растеж, докато други бяха поставени в невъзможност да продължат работа. Без значение дали искат агресивно да се позиционират на благодатен пазар или се борят за оцеляване, бизнесите са склонни да проявяват крайности в комуникационните си активности”, коментира Пепи Димитрова, председател на Комисията по професионална етика /КПЕ/ към БДВО. “Това ни мотивира да поставим акцент върху правилата – да насърчим участниците в конкурса да включат в представянето си темата за етиката наравно с тази за ефективността и резултатите”, допълват от КПЕ.

Тази година в конкурса ще бъдат връчени: Награда за корпоративна кампания/проект & Награда за кампания/проект на гражданска организация, като критериите за оценка вече са качени на сайта на БДВО.

Спазването на принципите, залегнали в Софийската харта за етични комуникации, е задължително условие проектите и кампаниите да бъдат допуснати в конкурса. А целта на Комисията е да открие онези комуникационни специалисти и екипи, за които получаването на тази специална награда ще бъде важна оценка за положените усилия именно в тази насока.

Убедени сме, че открояването и насърчаването на добрите практики ще повлияе положително на комуникационния сектор и средата, в която работим. И вярваме, че по време на тазгодишните представяния ще видим не само добри резултати и постигнати цели, но и реално отношение към етичния аспект в комуникациите”, каза д-р Яна Събева от КПЕ.

Проекти се приемат до 21 май 2021г., публичното онлайн представяне на кампаниите пред жури ще се състои на 29 и 30 май 2021 г., а обявяването на победителите ще се случи през месец юни.

Пълният регламент открийте тук.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg