Да защитиш успешен проект на PR Приз 2024 – съвети и препоръки от журито на конкурса

PR Приз остава най-старият конкурс, отличаващ успехите в областта на публичните комуникации в България. Той е и единственият, който предоставя възможност за публично представяне и защита на проведени кампании и проекти в сферата на комуникациите. Т.нар. открити представяния често пораждат притеснения сред професионалистите, но част от журито на PR Приз 2023 г. развенчава митовете и насърчава участниците с полезни съвети.

Вижте мнението на Иван Янакиев – председател и член на Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността, Д-р Мария Николова, главен асистент в катедра „Медии и обществени комуникации“ (катедра на ЮНЕСКО по медийна и информационна грамотност и културни политики за устойчиво развитие) в Университета за национално и световно стопанство, Доцент Марина Стефанова, зам. декан в Стопанския факултет на СУ „св. св. Климент Охридски“, Ива Григорова, директор PR Бизнес в MSL, Publicis Groupe България и заместник председател на БАПРА, Катя Василева, автор и водещ на “257 podcast“. които ще оценяват получените заявки в рамките на конкурса в рамките на 18 и 19 май.

Какво ще търсите сред получените проекти?

Иван Янакиев: За мен ключовата дума е ефективност. Не търся непременно най-креативната, най-оригиналната, най-мащабната или изненадваща идея. За мен е важна балансираната комбинация от добре работещи в синхрон елементи – стратегия, творческа посока и тактики, които постигат предварително заложени и ясно дефинирани цели.

Мария Николова: PR Приз е сред най-авторитетните конкурси в сферата на публичните комуникации в България и кандидатстващите в него проекти са сред най-значимите в сферата ни. За мен е важно въздействието, коeто проектите и кампаниите имат върху бизнеса, неправителствения сектор, отделни заинтересовани страни и дори – обществото. За да се случва това, ще се радвам да видя проекти с иновативни и смели стратегии, както и такива с ефектно разрязване на истории. Ще търся и оригиналността на посланията, измеримите резултати и съгласуването на целите с изпълнението. Особено ме интересува как тези кампании не само информират, но и влияят на общественото възприятие и стимулират положителната промяна. В крайна сметка ще оценя проектите, които могат да докажат успеха си с данни и ясно, трайно въздействие върху съответната аудитория.

Ива Григорова: Ключово за мен ще бъде да проследя как идеята помага на бранда или компанията да разреши свое предизвикателство и как въвлича избраната аудитория в кампанията по подходящ за целите начин. Печеливши кампании са тези, в които подход, идея, комуникационен канал работят в синхрон за оптимални и ефективни резултати.

Марина Стефанова: Очаквам да видя ясна обвързаност между ценности, отговорни комуникации и измеримо въздействие.

Катя Василева: Изживяването и емоционалната свързаност и въздействие са водещи в света, в който живеем. Те са в основата и на успешните комуникационни кампании. Оригиналната идея и креативният подход при реализацията на една кампания на база поставените цели, ясните и въздействащи комуникационни послания, както и постигнатите резултати е онова, което прави един проект успешен. Минимум разходи и максимум ангажираност на аудиторията е ключът към приза за успеха.

Какви са препоръките ви към участниците в живите представяния към конкурса?

Ива Григорова: Разкажете проектите си увлекателно и покажете работещия синхрон.

Мария Николова: Не е лесно да представиш работата си в десет минути, но препоръчвам на кандидатите да бъдат уверени и убедителни, да структурират ясно, но и увлекателно презентациите си, в които да подчертаят оригиналността на идеите си, да аргументират как кампанията е постигнала конкретни, измерими резултати, съответстващи на първоначалните цели. Да не се притесняват да споделят и какви предизвикателства е трябвало да решат и кои творчески подходи са помогнали за това. Важни са и визуалните материали, които ще използват и които ще допълнят аргументацията, за да подсилят посланието.

Марина Стефанова: Нека са спокойни, автентични и да се възползват от възможността да се учат от своите конкуренти.

Катя Василева: Живите представяния в рамките на конкурса са особено вълнуваща и съществена част при оценяването на успешните комуникационни кампании. Иновативните, атрактивните, интригуващите винаги печелят. Успех на всички участващи!

Иван Янакиев: Да имат самочувствието и увереността да докажат стойността, която генерират с работата си. За мен черешката на тортата е категоричната демонстрация на стратегическото въздействие на комуникационните експерти върху развитието на бизнеса и свързаните с него резултати.

Публичното представяне на проектите, които ще се борят за призове в различните категории ще се състои на 18 и 19 май, 2024 г. в Международен център УниКредит Булбанк. Входът е свободен за всеки, който желае да присъства.

Официалната церемония по награждаване на отличените проекти ще се състои на 22 май в Planet Schwarz Tech Theater.

Търсим бъдещите носители на Годишния знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2021 г.

Отличието се връчва за осма поредна година от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС).

Българските компании и техните служители преминаха през много изпитания през последните две години – за някои от тях, това беше повод да се вгледат навътре и да преосмислят своите политики за ангажирани на служителите, включително дарителските инициативи, насърчавани или организирани от работодателя. Някои работни места опустяха, но хората намериха нов начин да бъдат заедно: като помагат на тези, които не можеха да останат вкъщи защото работят на първа линия за различни здравни, образователни, социални и екологични каузи.

Журито на Годишния знак през тази година е в състав:

  • Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause
  • Полина Господинова-Георгиева, изпълнителен директор на Българска асоциация за управление на хора
  • Анита Бедин, председател на Българското дружество за връзки с обществеността.
  • Д-р Марина Стефанова, председател на УС на Българска асоциация на КСО специалистите

Годишният знак има четири нива на отличие: знак за дарителство от работното място, бронзов знак, сребърен знак и златен знак. Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като процент от общия брой служители); от механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взима на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни форми и след кратко видео-интервю с участниците.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационните въпросници е 18 февруари 2022.

Можете да се запознаете и да попълните формата за участие оттук.

За допълнителна информация: Ива Петрова, Експерт ”Дарителски програми и фондонабиране” 02 981 19 01; 0885 731 768 iva@bcause.bg